Home Faget Informasjonsteknologi Årsplan IT1

Årsplan IT1

Kapitler Tidsbruk Kommentar
2 Fra 0 og 1 til tekst, lyd og bilde 2 uker Et alternativ er å spare disse kapitlene til elevene kan litt HTML og CSS, og la elevene lage nettsider som presenterer temaene.
3 Digitalt utstyr 1 uke
4 Internett 1 uke
5 HTML og CSS – en introduksjon 1 uke
6 Mer om HTML 2 uker
7 Mer om CSS 3 uker
8 Sidelayout med CSS 3 uker
9 Bildebehandling 2 uker
10 PHP 3 uker
11 Planlegging og brukergrensesnitt 1 uke Temaene i dette kapitlet kan også gjennomgås i forbindelse med kapitlene om HTML og CSS.
12 Databaser – en introduksjon 1 uke
13 Datamodellering 4 uker
14 MySQL Workbench 2 uker
15 Koble til database fra PHP 1 uke Dette kapitlet kan gjennomgås sammen med kapittel 16.
16 Hente informasjon fra databaser (SELECT) 3 uker
17 Sette inn informasjon i databaser (INSERT) 3 uker
18 Slette informasjon fra databaser (DELETE) 1 uke
19 Endre informasjon i databaser (UPDATE) 2 uker
20 Muligheter og utfordringer 2 uker