Home Planarbeid IT1 2019-20

IT1 2019-20

Tema: Prosjektstart Oppgaver
 • Fullføre photoshop oppgaver
 1. – header til lekebutikk
 2. – header til dyrepark
 3. – en magisk ramme
 4. – «hybrider 1»
 5. – tekst og former
 6. – «hybrider 2»
 7. – magasinforside
 • Kompetansemål
 • organisering og helhetlig grafisk utforming av nettstedene, slik at de blir tilgjengelige for brukere.
Gruppeprosjekt Lenker og oppgaver Kompetansemål

 • planlegge nettsteder som inneholder multimediekomponenter
 • utvikle nettsteder i henhold til planer og vurdere om krav til brukergrensesnitt er oppfylt
 • redigere nettsteder ved bruk av standardiserte oppmerkingsspråk
 • Fredag 22. november
  • Prøve i kap. 7 og 9
 • K7: html/css: forklare layout
 • K9: Bildebehandling i photoshop
Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
 • Generell digital kompetanse
  • Filtyper, komprimering og lagring
 • K2: Fra 0 og 1 til tekst, lyd og bilde
  • Hvorfor 0 og 1
 • HTML og CSS koding
Digital samtid:
 • beskrive ulike typer digitalt utstyr og forklare hovedtrekkene ved virkemåten
 • forklare hvordan de fysiske signalene i datautstyr kan tolkes som binære tall, tegnsett, grafiske framstillinger, billedpunkter og lyd
Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
 • redigere nettsteder ved bruk av standardiserte oppmerkingsspråk
 • organisere og begrunne filstrukturen for nettsteder
Tema: K5 HTML og CSS Lenker og oppgaver Vurdering
Fredag 13. sept: Prøve – kap 2--5
Tema Lenker og oppgaver Vurdering
forts. med html css Kahn Academy
Løpende vurdering av utviklingen av egne nettsider.
Mer om HTML: K6-læreboka Vårt klasserom på nett! Kompetansemål: redigere nettsteder ved bruk av standardiserte oppmerkingsspråk
Tema Lenker og oppgaver
 • Gjøre seg ferdig med følgende oppgaver fra kapittel 2-3-4-5-6 som presenteres på nettsiden.

Tema: Prosjekt kapittel 2-3-4-5-6

Kompetansemål

Produksjon av nettsider
 • gjøre rede for hvilke standarder og prinsipper som muliggjør Internett
 • planlegge nettsteder som inneholder multimediekomponenter
 • utvikle nettsteder i henhold til planer og vurdere om krav til brukergrensesnitt er oppfylt
 • redigere nettsteder ved bruk av standardiserte oppmerkingsspråk
UKE 43 kap. 7 – Mer om CSS Lenker og oppgaver Kompetansemål
 • Kort repetisjon kapittel 6.
Dere skal kunne: definere utseende for lister, tabeller, lenker, menyer og skjemaer ved hjelp av css
Tema: Kap. 9 – Bildebehandling Lenker og oppgaver Kompetansemål
Bloggsider
 • Bearbeide og tilpasse bilder for web-bruk
 • .. helhetlig grafisk utforming av nettstedene, slik at de blir tilgjengelige for brukere.