Home Planarbeid IT1 2019-20

IT1 2019-20

Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
 • Generell digital kompetanse
  • Filtyper, komprimering og lagring
 • K2: Fra 0 og 1 til tekst, lyd og bilde
  • Hvorfor 0 og 1
 • HTML og CSS koding
Digital samtid:
 • beskrive ulike typer digitalt utstyr og forklare hovedtrekkene ved virkemåten
 • forklare hvordan de fysiske signalene i datautstyr kan tolkes som binære tall, tegnsett, grafiske framstillinger, billedpunkter og lyd
Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
Digital samtid – gjøre rede for standarder for kommunikasjon mellom ulike former for digitalt utstyr og mellom programmer
Tema Lenker og oppgaver Vurdering
 • PC datamaskin (onenote)
 • 2 Fra 0 og 1 til tekst, lyd og bilde
 • 3 Digitalt utstyr
 • 5 HTML og CSS
Fredag 13. sept: Prøve – kap 2-3-5
Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
Gjøre rede for hvilke standarder og prinsipper som muliggjør Internett
Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
Mer om HTML: K6-læreboka  Vårt klasserom på nett!
redigere nettsteder ved bruk av standardiserte oppmerkingsspråk
Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål