dem

Politikk handler om hvordan samfunnet skal styres og utvikles, og om fordelingen av goder og byrder.

Politikerne må prioritere mellom goder og byrder og avgjøre hvordan de skal fordeles og veies opp mot hverandre. Goder kan være utdanning, transport, helsetjenester og støtteordninger som barnetrygd og sykelønn. Byrder er blant annet skatter og avgifter. Prioriteringene gjør de på vegne av oss; de representerer velgernes mening.

Hovedområdet omfatter det politiske systemet på alle nivå og velferdsstaten. Det handler om de politiske partiene og hva som kan true demokratiet. I dette hovedområdet blir det også lagt vekt på sammenhenger mellom styreform, rettsstat og menneskerettigheter.

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

utforske og diskutere hvordan man kan være med i og påvirke det politiske systemet gjennom å bruke ulike kanaler for påvirkning

gjøre rede for ulike utfordringer for demokratiet, blant annet representasjon fra urbefolkninger og minoriteter

diskutere hvordan makt og innvirkning kan variere på grunnlag av etnisitet og sosioøkonomiske forhold

diskutere sammenhenger mellom styreform, rettsstat og menneskerettigheter

gjøre rede for styreformen og de viktigste politiske styringsorganene i Norge, både norske og samiske, og drøfte flertallsdemokratiet

analysere grunnleggende forskjeller mellom de politiske partiene i Norge

gjøre rede for sentrale kjennetegn ved den økonomiske politikken i Norge

diskutere hovedprinsippene for den norske velferdsstaten og de utfordringene den står overfor

diskutere begrepene økonomisk vekst, levestandard, livskvalitet og bærekraftig utvikling og forholdet mellom dem


Sider

Dette er den nye Solberg-regjeringen

Frp er offisielt ute, mens Høyre, Venstre og KrF tar over i Erna Solbergs nye mindretallsregjering. Fem på halv tolv kom statsministeren og statsrådene ut...

Kampen om storbyene: Her kan bompengepartiene vippe makten

70 dager før valget kan Bompengelistene vippe makten Bergen, Oslo, Stavanger og Tromsø. Mars 2019: De fleste har ennå ikke hørt om Folkeaksjonen nei til mer...

Full strid om Forskjells-Norge

– Vår måte å løse velferd på gir lav ulikhet, sier statsminister Erna Solberg. – Urovekkende skjønnmaling, svarer Ap. Fredag legger regjeringen frem en ny...

Hvorfor det er så avgjørende hvilken side det lille sentrumspartiet KrF velger i politikken?

Dette er KrFs dilemma. Sliter du med å forstå hvorfor det er så avgjørende hvilken side det lille sentrumspartiet KrF velger i politikken? Her...

Statsbudsjettet 2019: Er en «satsing» på 100 millioner kroner mye eller lite – eller...

Mandag vil statsrådene skryte av statsbudsjettet. Men stol ikke ukritisk på alt som blir sagt. Førstkommende mandag legger finansminister Siv Jensen og Regjeringen frem forslaget til statsbudsjettet for 2019. Her er en...