dem

Politikk handler om hvordan samfunnet skal styres og utvikles, og om fordelingen av goder og byrder.

Politikerne må prioritere mellom goder og byrder og avgjøre hvordan de skal fordeles og veies opp mot hverandre. Goder kan være utdanning, transport, helsetjenester og støtteordninger som barnetrygd og sykelønn. Byrder er blant annet skatter og avgifter. Prioriteringene gjør de på vegne av oss; de representerer velgernes mening.

Hovedområdet omfatter det politiske systemet på alle nivå og velferdsstaten. Det handler om de politiske partiene og hva som kan true demokratiet. I dette hovedområdet blir det også lagt vekt på sammenhenger mellom styreform, rettsstat og menneskerettigheter.

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

utforske og diskutere hvordan man kan være med i og påvirke det politiske systemet gjennom å bruke ulike kanaler for påvirkning

gjøre rede for ulike utfordringer for demokratiet, blant annet representasjon fra urbefolkninger og minoriteter

diskutere hvordan makt og innvirkning kan variere på grunnlag av etnisitet og sosioøkonomiske forhold

diskutere sammenhenger mellom styreform, rettsstat og menneskerettigheter

gjøre rede for styreformen og de viktigste politiske styringsorganene i Norge, både norske og samiske, og drøfte flertallsdemokratiet

analysere grunnleggende forskjeller mellom de politiske partiene i Norge

gjøre rede for sentrale kjennetegn ved den økonomiske politikken i Norge

diskutere hovedprinsippene for den norske velferdsstaten og de utfordringene den står overfor

diskutere begrepene økonomisk vekst, levestandard, livskvalitet og bærekraftig utvikling og forholdet mellom dem


Sider

Her er Erna Solbergs nye mannskap: – Vi skaper historie

En blid statsminister Erna Solberg presenterte statsrådene i regjeringen bestående av Høyre, Frp og Venstre. Samtidig kaster trakasseringssaker og rykteflom skygger over dagen. I Solbergs...

Omstridt i 25 år

Ap-leder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng forberedte i går kveld sentralstyrets behandling av de alvorlige varslingssakene mot nestleder Trond Giske i dag. Spørsmålet alle venter...

Høyresida blir sterkere

En ny gjennomgang av den politiske utviklingen fra krigen til i dag viser at de blå partiene vokser seg stadig sterkere. Ap og sentrum mister...

Forslag til statsbudsjett 2018

– Et budsjett for økonomisk vekst, flere i jobb og et bærekraftig velferdssamfunn. For å trygge velferden må vi skape flere lønnsomme arbeidsplasser og få...

Resultatene fra Stortingsvalget 2017 er klare.

Erna Solberg blir statsminister, ettersom H, FRP, V og KRF har flertall med 89 av i alt 169 mandater. Senterpartiet er valgets vinner med en...