dem

Politikk handler om hvordan samfunnet skal styres og utvikles, og om fordelingen av goder og byrder.

Politikerne må prioritere mellom goder og byrder og avgjøre hvordan de skal fordeles og veies opp mot hverandre. Goder kan være utdanning, transport, helsetjenester og støtteordninger som barnetrygd og sykelønn. Byrder er blant annet skatter og avgifter. Prioriteringene gjør de på vegne av oss; de representerer velgernes mening.

Hovedområdet omfatter det politiske systemet på alle nivå og velferdsstaten. Det handler om de politiske partiene og hva som kan true demokratiet. I dette hovedområdet blir det også lagt vekt på sammenhenger mellom styreform, rettsstat og menneskerettigheter.

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

utforske og diskutere hvordan man kan være med i og påvirke det politiske systemet gjennom å bruke ulike kanaler for påvirkning

gjøre rede for ulike utfordringer for demokratiet, blant annet representasjon fra urbefolkninger og minoriteter

diskutere hvordan makt og innvirkning kan variere på grunnlag av etnisitet og sosioøkonomiske forhold

diskutere sammenhenger mellom styreform, rettsstat og menneskerettigheter

gjøre rede for styreformen og de viktigste politiske styringsorganene i Norge, både norske og samiske, og drøfte flertallsdemokratiet

analysere grunnleggende forskjeller mellom de politiske partiene i Norge

gjøre rede for sentrale kjennetegn ved den økonomiske politikken i Norge

diskutere hovedprinsippene for den norske velferdsstaten og de utfordringene den står overfor

diskutere begrepene økonomisk vekst, levestandard, livskvalitet og bærekraftig utvikling og forholdet mellom dem


Sider

Stortingsvalg 2017

Stortingsvalget 2017 skal avholdes 11. september 2017. Det skal da velges representanter til Stortinget, for perioden 2017–2021. Aktuelle saker: Finn ut hvilket parti som passer deg. Ta...

Kaos på begge sider: Dette er alternativene før stortingsvalget

Hverken Erna Solberg eller Jonas Gahr Støre går til valg med et klart regjeringsalternativ. I år kan (nesten) alt skje. – Det er lenge siden...

74 kommuner forsvinner fra kartet

Antall kommuner kuttes fra 428 til 354 med tvang i elleve tilfeller. Det har Stortingets kommunalkomité kommet fram til.  Kommunesammenslåing Regjeringens ene samarbeidsparti KrF sier...

Stortinget

Hva gjør de på Stortinget? Les om våre folkevalgte representanter og hva som er arbeidsoppgavene deres. Finn dine representanter Her kan du se hva stortingsrepresentantene fra ditt...

Alt om demokrati på 5 minutter

Ordet demokrati betyr folkestyre. Som navnet tilsier, er det folket i et land som bestemmer hva slags politikk som skal føres. Demokratiet ble utviklet...