Sider

Definere sentrale begreper knytte til sosialisering og bruke dem til å...

Definere og bruke sentrale begreper knyttet til sosialisering Begreper du må kunne i forbindelse med sosialisering: samfunn Kultur - språk - lokalsamfunn - verdenssamfunn sosialisering ...

Kompetansemål i samfunnsfag

Utforskeren Mål for opplæringen er at eleven skal kunne formulere en aktuell samfunnsfaglig problemstilling og skrive en drøftende tekst ved å bruke fagbegreper, variert kildetilfang...

Læreboka

Å kunne delta bevisst og aktivt For å kunne delta i demokratiet er det ikke tilstrekkelig at det finnes lover som gir oss rett til...

Vurdering

Kjennetegn på måloppnåelse tar utgangspunkt i kompetansemålene slik de er beskrevet i læreplanene og er beskrivelser av kvaliteten på kompetanse i fag. Kjennetegnene er utformet...

Presentasjon av artikler

Presentasjon av artikler på bloggen. En gang i uka skal to elever i samarbeid presentere en artikkel fra bloggen. Dere skal knytte artikkelen til minst et...