Individ, samfunn og kultur

flerkHovedområdet omfatter sosialisering, personlig økonomi, flerkulturelt samfunn, religionens rolle i kulturen, samlivsformer og kriminalitet. Det handler også om likestilling, urfolk, etniske og nasjonale minoriteter, hvordan fremmedfrykt og rasisme kan motarbeides, og hvem og hva som påvirker ungdom i dag.

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne


gjøre rede for rettighetene man har som forbruker, og diskutere forbrukerens etiske ansvar


regne ut inntekter, sette opp budsjett for en husholdning og vurdere hvordan livssituasjon, sparing og låneopptak påvirker personlig økonomi


analysere omfanget av ulike former for kriminalitet og overgrep og drøfte hvordan slike handlinger kan forebygges, og hvordan rettsstaten fungerer


definere begrepet kultur og gi eksempler på hvordan kultur, kjønnsroller og familie- og samlivsformer varierer fra sted til sted og endrer seg over tid


beskrive trekk ved samisk kultur i dag og reflektere over hva det vil si å være urbefolkning


diskutere hvordan religiøs, etnisk og kulturell variasjon skaper muligheter og utfordringer


drøfte årsaker til at fordommer, rasisme og diskriminering oppstår, og hvilke tiltak som kan motvirke dette


Filmer fra NRK skole

Sider

Slik kan kriminalitet forebygges

Ni mekanismer kan forebygge terror, men også forhindre innbrudd og fyllekjøring. Det mener professor Tore Bjørgo ved Politihøgskolen, som nylig lanserte ny bok om...

Urix spesial: Verdens urfolk

Urfolksopprøret mot oljerørledningen Dakota Access Pipeline mobiliserte urfolk og aktivister over hele verden. President Obama valgte til sist å skrinlegge prosjektet, men nå har...

Definere sentrale begreper knytte til sosialisering og bruke dem til å undersøke og diskutere...

Definere og bruke sentrale begreper knyttet til sosialisering Begreper du må kunne i forbindelse med sosialisering: samfunn Kultur - språk - lokalsamfunn - verdenssamfunn sosialisering ...

Personlig økonomi og forbrukeretikk

Introduksjon til temaet: film fra nettskolen Kompetansemål: regne ut inntekter, sette opp budsjett for en husholdning og vurdere hvordan livssituasjon, sparing og låneopptak påvirker personlig økonomi Hvilke...

Fagartikkel om kultur og samfunn

Kompetansemål: DRØFT HVORDAN RELIGIØS, ETNISK OG KULTURELL VARIASJON SKAPER MULIGHETER OG UTFORDRINGER OG HVORDAN KAN VI MOTVIRKE FORDOMMER, RASISME OG DISKRIMINERING? Oppgaven dekker følgende kompetansemål: – Diskutere...

Kriminalitet

Kriminalitet er en form for avvik som har store konsekvenser for samfunnet. Derfor er dette temaet sentralt. Vi ser på ulike typer kriminalitet, årsaker, og reaksjonsformer.   I...

Samer og urfolk

Kompetansemål: beskrive trekk ved samisk kultur i dag og reflektere over kva det vil seie å vere urfolk Urfolk er folk som har bevart, helt eller...

Familie og samliv

Kompetansemål: definere omgrepet kultur og gje døme på korleis kultur, kjønnsrollar og familie- og samlivsformer varierer frå stad til stad, og endrar seg over tid Statistisk...