Individ, samfunn og kultur

flerkHovedområdet omfatter sosialisering, personlig økonomi, flerkulturelt samfunn, religionens rolle i kulturen, samlivsformer og kriminalitet. Det handler også om likestilling, urfolk, etniske og nasjonale minoriteter, hvordan fremmedfrykt og rasisme kan motarbeides, og hvem og hva som påvirker ungdom i dag.

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne


gjøre rede for rettighetene man har som forbruker, og diskutere forbrukerens etiske ansvar


regne ut inntekter, sette opp budsjett for en husholdning og vurdere hvordan livssituasjon, sparing og låneopptak påvirker personlig økonomi


analysere omfanget av ulike former for kriminalitet og overgrep og drøfte hvordan slike handlinger kan forebygges, og hvordan rettsstaten fungerer


definere begrepet kultur og gi eksempler på hvordan kultur, kjønnsroller og familie- og samlivsformer varierer fra sted til sted og endrer seg over tid


beskrive trekk ved samisk kultur i dag og reflektere over hva det vil si å være urbefolkning


diskutere hvordan religiøs, etnisk og kulturell variasjon skaper muligheter og utfordringer


drøfte årsaker til at fordommer, rasisme og diskriminering oppstår, og hvilke tiltak som kan motvirke dette


Filmer fra NRK skole

Sider

Ikke si til ungdommen: «Ikke send nakenbilder»

Det siste årets mediedekning av ungdommers nakenbildedeling har utløst en viktig innsats for folkeopplysning og kriminalitetsforebygging, men det har også gitt grobunn for en...

SSB-rapporten tar for gitt at kriminelle er menn, skriver Mohamed Abdi.

Morgenbladet: Som en slags tidlig julegave fikk Frp sin rapport om innvandring og kriminalitet levert av SSB. Det skal sies at det ble litt...

Kriminaliteten nesten halvert blant ungdom – mer enn doblet blant eldre

Er lovbrudd mye knyttet til generasjoner? Norsk ungdom blir mer lovlydige for hvert år som går. Dette har vært kjent en stund. Mindre kjent er...

Nøkkeltall for innvandring og innvandrere

Lurer du på hvor mange innvandrere det bor i Norge, hva de vanligste årsakene til innvandring er eller hvor mange innvandrere er i arbeid? Her finner...

Mangfold og endring

Artikkel og læringssti fra: NDLA Samfunnsfag Kommuneforlaget Kulturen er under stadig påvirkning og endring – det har den alltid vært, og slik vil det alltid være. Nye...

Slik kan kriminalitet forebygges

Ni mekanismer kan forebygge terror, men også forhindre innbrudd og fyllekjøring. Det mener professor Tore Bjørgo ved Politihøgskolen, som nylig lanserte ny bok om...

Urix spesial: Verdens urfolk

Urfolksopprøret mot oljerørledningen Dakota Access Pipeline mobiliserte urfolk og aktivister over hele verden. President Obama valgte til sist å skrinlegge prosjektet, men nå har...

Fakta om innvandrere og integrering

16 prosent av befolkningen i Norge har innvandrerbakgrunn. De bor i alle landets kommuner, men det er klart flest i Oslo-området. De siste årene...