Individ, samfunn og kultur

flerkHovedområdet omfatter sosialisering, personlig økonomi, flerkulturelt samfunn, religionens rolle i kulturen, samlivsformer og kriminalitet. Det handler også om likestilling, urfolk, etniske og nasjonale minoriteter, hvordan fremmedfrykt og rasisme kan motarbeides, og hvem og hva som påvirker ungdom i dag.

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne


gjøre rede for rettighetene man har som forbruker, og diskutere forbrukerens etiske ansvar


regne ut inntekter, sette opp budsjett for en husholdning og vurdere hvordan livssituasjon, sparing og låneopptak påvirker personlig økonomi


analysere omfanget av ulike former for kriminalitet og overgrep og drøfte hvordan slike handlinger kan forebygges, og hvordan rettsstaten fungerer


definere begrepet kultur og gi eksempler på hvordan kultur, kjønnsroller og familie- og samlivsformer varierer fra sted til sted og endrer seg over tid


beskrive trekk ved samisk kultur i dag og reflektere over hva det vil si å være urbefolkning


diskutere hvordan religiøs, etnisk og kulturell variasjon skaper muligheter og utfordringer


drøfte årsaker til at fordommer, rasisme og diskriminering oppstår, og hvilke tiltak som kan motvirke dette


Filmer fra NRK skole

Sider

Tenåringshjernen – det du må vite

Hvorfor så aggressive? Hvorfor så mutte? Hvorfor så glemske? Hvorfor så upålitelige? Og hvor mye skal vi akseptere? I denne episoden om tenåringer går...

Ny Salah-studie: Egypteren har halvert muslimhatet i Liverpool

– Han er en god rollemodell og viser at man både kan være profesjonell fotballspiller og muslim, sier Yasir Ahmed i Islamsk Råd Norge. «Mohamed...

Agnete skjulte at hun er samisk i 70 år – nå er hun kåret...

I en alder av 90 fortalte hun familien sin at hun er same. Nå hylles hun av samiske lesere: – Jeg er ganske stolt....

Innvandring og integrering

Ved årsskiftet var det 916.625 personer med innvandrerbakgrunn i Norge. Dette er 17,3 prosent av befolkningen og en økning på vel 32.000 siden i...

Ikke si til ungdommen: «Ikke send nakenbilder»

Det siste årets mediedekning av ungdommers nakenbildedeling har utløst en viktig innsats for folkeopplysning og kriminalitetsforebygging, men det har også gitt grobunn for en...

SSB-rapporten tar for gitt at kriminelle er menn, skriver Mohamed Abdi.

Morgenbladet: Som en slags tidlig julegave fikk Frp sin rapport om innvandring og kriminalitet levert av SSB. Det skal sies at det ble litt...

Kriminaliteten nesten halvert blant ungdom – mer enn doblet blant eldre

Er lovbrudd mye knyttet til generasjoner? Norsk ungdom blir mer lovlydige for hvert år som går. Dette har vært kjent en stund. Mindre kjent er...

Nøkkeltall for innvandring og innvandrere

Lurer du på hvor mange innvandrere det bor i Norge, hva de vanligste årsakene til innvandring er eller hvor mange innvandrere er i arbeid? Her finner...