intp

Hovedområdet omfatter internasjonalt samarbeid, terrorisme, konflikter, konfliktsløsing og fredsarbeid.

Det handler også om globalisering, fordeling av ressurser, bærekraftig utvikling og Norges rolle som internasjonal aktør.

Kompetansemål:

definere begrepet makt og gi eksempler på hvordan makt blir brukt i verdenssamfunnet

definere begrepet globalisering og vurdere ulike konsekvenser av globalisering

gjøre rede for EUs mål og styringsorganer og diskutere Norges forhold til EU

finne eksempler på ulike typer konflikter og menneskerettighetsbrudd og drøfte hva FN og andre internasjonale aktører kan gjøre

gjøre rede for ulike forklaringer på hvorfor det finnes fattige og rike land, og diskutere tiltak for å redusere fattigdommen i verden

diskutere kjennetegn på og årsaker til terrorisme


Lenker:

Aktuelle sider

G20-møtet blottlegger en ny realitet: Verden mangler en sjef

HAMBURG (Aftenposten): Politikken til president Donald Trump gjør at USA står alene i viktige spørsmål. Noen peker på Angela Merkel som en ny global...
video

Which are the world’s strongest democracies?

Democracy is in decline. The Economist Intelligence Unit’s (EIU) latest Democracy Index 2016 shows 72 countries experienced a decline in democratic values last year. Countries...

Hva er FNs bærekraftsmål?

FNs bærekraftsmål er en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. 17 mål for bærekraftig utvikling FNs bærekraftsmål består av...

Hva er radikalisering og voldelig ekstremisme?

Med voldelig ekstremisme menes personer som er villige til å bruke vold for å nå sine politiske mål. Radikalisering er prosessen der en person i...

Hvorfor alle elsker triste historier om Afrika, og hvorfor vi bør slutte med det

Når så du sist et bilde fra Somalia uten blod, bomber eller pinnetynne mennesker? Hvis Afrika var så ille som vi skriver i media,...