Sider

Termin 1: 2018-19

UKE 34 Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål Presentasjon  av faget. Bloggside: Om faget med videoer Læreboka og kompetansemål Skoleportalen og OneNote. Arbeidsformer: Mål stor elevdeltakelse Hvordan liker...

En kort samtale om nesten alt

 Løsningen er sidelengs skalering, mener professor Thomas Hylland Eriksen. – Jeg snakket med havnefogden om dugonger. Dette er sosialantropologene slik vi liker dem, konkret, om noe...

Læreboka: Mangfold

Mangfold er et læreverk med en aktivitetsorientert tilnærming der begrepene er et viktig grunnlag for læring av faget. Boka har oppdatert fagstoff som omfatter blant...

Begreper og teorier i faget

(Definitions and theories for Social science.) Hvorfor lære samfunnskunnskap?: Why learn social science? Sosialt fenomen; Fenomen betyr egentlig det som viser seg. Sosiale fenomener er menneskeskapte situasjoner eller...

Muntlig eksamen

Lokalgitt muntlig eksamen. Trekningen vil bli bekjentgjort 48 timer før selve eksamenen. Etter trekningen har du som eksamenskandidat to lesedager (48 timer) til å forberede...