Sider

En kort samtale om nesten alt

 Løsningen er sidelengs skalering, mener professor Thomas Hylland Eriksen. – Jeg snakket med havnefogden om dugonger. Dette er sosialantropologene slik vi liker dem, konkret, om noe...

Læreboka: Mangfold

Mangfold er et læreverk med en aktivitetsorientert tilnærming der begrepene er et viktig grunnlag for læring av faget. Boka har oppdatert fagstoff som omfatter blant...

Begreper og teorier i faget

(Definitions and theories for Social science.) Hvorfor lære samfunnskunnskap?: Why learn social science? Sosialt fenomen; Fenomen betyr egentlig det som viser seg. Sosiale fenomener er menneskeskapte situasjoner eller...

Kompetansemål

Samfunnsvitenskapelige tenkemåter Hovedområdet samfunnsvitenskapelige tenkemåter handler om tenkemåter i sosiologi og sosialantropologi, sosial atferd og sosiale systemer. Det dreier seg også om hvordan samfunnsforskeren innhenter kunnskap om...

Hva er sosiologi?

Begrepet sosiologi kommer fra det latinske ordet «societas», som betyr samfunn, og det greske ordet «logos», som betyr kunnskap. Vi kan si at faget...