Fordeling av goder

En grunnleggende betingelse for at et samfunn skal overleve, er at det skaffet nok mat og andre livsnødvendige produkter til innbyggerne. Videre må godene i samfunnet fordeles.

Vi kan definere goder som noe som vi ønsker å oppnå eller få, og som vi ønsker å beholde. Vi kan plassere goder og byrder langs en skala, der mye av noe blir goder, og lite av det samme blir en byrde.


Hovedområdet fordeling av goder handler om makt og fordelingsspørsmål i forhold til politiske ideologier. Det dreier seg også om lagdeling, klasser, sosial ulikhet og mobilitet.

 Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • gjøre rede for prinsipper for fordeling av goder og diskutere hvordan prinsippene henger sammen med maktforhold i samfunnet
  • forklare hvordan politiske ideologier behandler makt- og fordelingsspørsmål og drøfte oppfatninger av rettferdighet og fordeling
  • finne fram til, bearbeide og presentere informasjon om fordelingen av goder i Norge
  • gjengi og bruke teorier om lagdeling og klasser for å forklare sosial ulikhet
  • definere begrepet sosial mobilitet, gjøre rede for forutsetninger for sosial mobilitet og drøfte konsekvenser av høy og lav mobilitet

Aktuelle bloggsider

En benk, en julenisse og en haug med hverdagshistorier. Dette er...

Rasismedebattene tok av etter Black lives matter-demonstrasjonene i USA. Året 2020 sto i antirasismens tegn. Etter George Floyd og Black lives matter-demonstrasjonene skjøt ordet «rasisme»...

Her står familier på venteliste for å få mat, klær og...

BERGEN (VG) Utenfor det hvitmalte bedehuset kommer en jevn strøm av gående og kjørende for å hente ukens matkasse. Noen har også bedt om...

Ulikhet i utdanning er det store problemet

Vi er altfor opptatt av økonomiske forskjeller. I Norge er det ulikheten i utdanning vi må diskutere. Kronikk Dette er en kronikk. Meninger i teksten står...

Friskere folk gir milliarder ekstra til AS Norge

Utgiftene til sykepenger har sunket med 7 milliarder kroner på drøyt ti år. Helsen er mye bedre nå. Jeg orker å våkne, og jeg...

Ulikhet og fattigdom i Norge: Ulikhet er farlig, sier Harald Eia....

Samtidig som de rikeste blir rikere, er det stadig flere som blir fattige i Norge. Da blir det ekstra viktig å se det store...

Sånn er Norge

Norge kåres stadig til verdens beste land å bo i. Hva har vi gjort for å bli det? I «Sånn er Norge» kaster Harald...

Koronafordel å være hvit og rik

Skulle du være i risikogruppen for å bli alvorlig syk av koronaviruset, er det en fordel om du er hvit og har høy inntekt. Folk...

Stormaktenes skitne spill om vaksine

Mye er på spill i kappløpet om koronavaksinen. Det handler ikke bare om helse, men også om prestisje og penger. Russland kan bli det første...

Verden hadde en plan. Nå kan kampen mot ekstrem fattigdom bli...

Tusenårsmålene ble en suksess og førte millioner ut av ekstrem fattigdom. Nå har alt snudd. Hvert minutt blir 100 nye mennesker en del av...

Globalt varebytte er fotsatt et gode

Viruskrisen har gitt et tilbakeslag for ideen om at et friest mulig varebytte på tvers av landegrenser er et gode for den økonomiske og...

Klasse bestemmer oppdragelse

– I en typisk arbeiderklassefamilie får barn være barn og leke for seg selv, mens middelklassen intenst følger opp barnas mange initiativ og er...

Frykter for en permanent underklasse

Permitteringstallene er høye i bransjer som gir ufaglærte en sjanse i arbeidslivet. Torbjørn Røe Isaksen frykter utenforskapet øker etter koronakrisen. I revidert budsjett som legges...

Det er mye skyld og skam i verdens lykkeligste land

I skandinavisk populærkultur handler det ofte om skyldfølelse. Menn fortrenger, mens kvinner er i likestillingsknipe. Alle føler skyld og skam. Dette er følelsene som regulerer...

Slik måler SSB ulikhet

SSB bruker hovedsakelig tre forskjellige mål på inntektsulikhet: Gini-koeffisienten, P90/P10 og S80/S20. Målene sier noe om hvor stor avstand det er mellom «fattig» og...

Lønnsforskjellene mellom menn og kvinner minker sakte

Kvinner velger oftere yrker med lavere lønn og jobber langt mer deltid enn menn. Men lønnsforskjellene minker noe, viser ferske tall fra SSB. I 2019...

Hvilken Nav-skandale? Rettsusikkerhet er det store problemet.

Øyvind Østerud professor i statsvitenskap Universitetet i Oslo Det er kaos i Nav-skandalen. I oktober beklaget Nav-direktør Sigrun Vågeng en lang rekke domfellelser for trygdesvindel....

Fem myter om likestilling

Hvor likestilte er egentlig kvinner og menn i Norge? Likestilling handler om at alle skal ha like rettigheter. Likevel står det i formålsparagrafen til...

Trange kjønnsroller skaper forvirring

KRONIKK: Drakampen mellom biologi og sosiale forhold har skapt forvirring rundt kjønn og kjønnsroller. Trange sosiale forventninger gjør problemet enda verre. Forskning viser at menn...

Trond Giske og metoo

En mann som har oppført seg dårlig overfor kvinner, kan også være utsatt for en maktkamp. Et parti som får metoo i fanget, kan...

Kan gratis skolemat utjevne sosiale helseforskjeller?

Det er særlig barn med lav sosioøkonomisk status som ikke har med seg nistepakke. Ja, nylig publisert forskning viser nettopp dette. I Skolematprosjektet i Agder fant vi...

– Sosiale ulikheter i helse er den største folkehelseutfordringen vi har...

Til tross for massive forbedringer i menneskers evne til å forebygge og behandle dårlig helse, fortsetter forskjellene å øke. Forskningssenteret CHAIN vil finne en...

Brennpunkt NRK: Kjønnskampen

Kjønnskampen hardner til. Kjente kvinner kaller menn sutrete og usexy, og får applaus når de sier de hater menn. Maskuliniteten er under angrep, sier...

De rike bor mest segregert

De som lever i vedvarende rikdom gjennom hele livet, er blant de aller mest isolerte her i landet. Sosiolog Maren Toft har forsket på norske...

Kjønnsforskjeller i utdanning og arbeid

SSB har en egen statistikk som viser hvor likestilt vi er i Norge. Vi har også en rekke andre statistikker som viser tall fordelt...

Full strid om Forskjells-Norge

– Vår måte å løse velferd på gir lav ulikhet, sier statsminister Erna Solberg. – Urovekkende skjønnmaling, svarer Ap. Fredag legger regjeringen frem en ny...

Matpakke – ulikhet i en boks

Det har forundret meg lenge: I dette likhetens land der alt skal være så likt at det ikke er karakterer på barneskolen (for alle...

Ja, jeg er en del av eliten

I en tid der begrepet «elite» skaper stort engasjement i norsk debatt, er ikke sosiolog Marte Mangset (43) redd for å si at hun har...

Krigen fjernet det norske klassesamfunnet

Tar historieskrivere feil om de forteller oss at det var under Arbeiderparti-årene på 1950-tallet at det norske likhetssamfunnet ble skapt? Fram til siste verdenskrig var...

Kontantstøtten: Den brysomme jubilanten | Hadia Tajik

1. august 1998 ble kontantstøtte innført i Norge. Først til alle foreldre med ettåringer, senere til alle med toåringer. Ideen kom visstnok da Stortingets...

Adressen bør ikke avgjøre godene

Til høsten vil byrådet sponse gratis halvdagsplass på Aktivitetsskolen for ca. 9500 elever i Oslo-skolen. AKS, som er Oslos versjon av skolefritidsordning, skal være...

Ideologier, makt og fordelingsspørsmål

Hva er rettferdig fordeling? Noen ideologiers syn på makt og fordeling og makt Definisjon: Politikk: Striden om hvordan knappe goder skal fordeles i et samfunn. Ideologi: Et...

Takk, Norge – og god vakt | Per Fugelli

Jeg er på Jæren for å dø. Det er lettere å dø når du vet at kjæresten din, ungene dine og barnebarna skal leve...

I dette nabolaget i Oslo er under halvparten i jobb

Under halvparten av innbyggerne i området Fossum på Stovner er i jobb. Tallene viser at Oslo er en segregert by, mener forsker. Oslo har 15...

Må unngå å få en ny underklasse

Norske tilstander. TV-legen Wasim Zahid friskmelder det norske samfunnet, men er bekymret for etniske minoriteters helsetilstand. Vi må unngå å få en underklasse av etniske minoriteter,...

Velstående foreldre får velstående barn

Hvorfor blir barn av rike foreldre ofte selv ganske velstående allerede som unge voksne? Miljøet barna vokser opp i spiller en viktig rolle, fikk...

Den nordiske modellen* , versjon 2.0.

Nye digitale løsninger for arbeidsformidling er på full fart inn i det nordiske arbeidsmarkedet. Hva skjer i møtet mellom ny teknologi og stadig !ere frilansere...

Debatten: ulikheter i Norge

Skaper regjeringen større forskjeller mellom fattig og rik i Norge? I så fall: Gjør det noe? Og kan ulikhet gjøre oss mer tilfreds? Direktesendt...

Barn med rike besteforeldre gjør det bedre på skolen

Familiens gamle penger gjør ikke bare livet mer materielt behagelig for etterkommerne. Nå viser det seg at besteforeldres formue også påvirker barnebarnas karakterer. Samfunnsforskere som...

Debatt-Politikk: Forskjells-Norge er valgets viktigste sak

Hvis det er sant når Frp og Høyre sier at de ønsker mindre forskjeller, hvorfor handler de slik at forskjellene blir større? Av Trond Giske,...

Bare tre av ti studenter har foreldre uten høyere utdanning

Sindre Narvestad er ikke som de fleste medstudentene: Han kommer fra et hjem med foreldre uten høyere utdannelse. 30-åringen holder på med masteroppgaven i det...

Det norske samfunnet er i ferd med å bli sterkere klassedelt...

Når NRK har rett | Mina Adampour Kritikken har haglet mot NRK etter Lørdagsrevyens reportasje om kriminelle gjenger i Oslo øst. En Retriever/IMDi-innholdsanalyse av åtte...

Ett av ti barn i Norge vokser nå opp i fattigdom....

– Hvis man ikke gjør noen tiltak, tror jeg man får sosiale klasser i Norge. Det sier Hassan Ali Omar, som er daglig leder for...

Klasse og ulikhet: En introduksjon

Sosial ulikhet har lenge vært et av de mest sentrale spørsmålene i sosiologien. Spesielt sentralt har klassebegrepet stått, ikke minst siden Karl Marx. Noe av...

Forskjellene i Norge øker – og hva så?

Når uflaks slår ut i et mønster, da er det ikke lenger uflaks, men systematiske forskjeller i muligheter. Talent er universelt – du kan finne...

Goder makt og fordeling

Fra læreboka mangfold: Vi kan definere goder som noe som vi ønsker å oppnå eller få, og som vi ønsker å beholde. Ofte er det enighet...

Sosial mobilitet

En enkel definisjon av sosial mobilitet er: «Menneskers bevegelse opp eller ned i en sosial rangstige”. Vi har hatt en økende tendens til sosial mobilitet i...

Sosial ulikhet – lagdeling og klasser

Sosial ulikhet dreier seg om forskjeller i tilgangen på viktige goder og ressurser, samt fordelingen av byrder på tvers av grupper. Oftest studerer samfunnsforskere sosial...

Økonomisk, kulturell og sosial kapital

Begrepet kapital er vi vant til å forbinde med penger og materielle verdier. Den franske sosiologen Pierre Bourdieu var svært opptatt av maktrelasjoner i...

Likhet og ulikhet

KOMPETANSEMÅL: – FINNE FRAM TIL, BEARBEIDE OG PRESENTERE INFORMASJON OM FORDELINGEN AV GODER I NORGE – GJØRE REDE FOR PRINSIPPER FOR FORDELING AV GODER OG DISKUTERE HVORDAN...

Makt

Kompetansemål: - gjøre rede for prinsipper for fordeling av goder og diskutere hvordan prinsippene henger sammen med maktforhold i samfunnet - forklare hvordan politiske ideologier behandler...

NDLA – Fordeling av goder

Prinsipper for fordeling av goder
Prinsipper for fordeling av goder handler om hvordan goder og rettigheter skal tilfalle flere enn de som klarer å skaffe dem på egen hånd.