Kulturforståelse

kuleHovedområdet kulturforståelse handler om likheter og forskjeller mellom kulturer. Det dreier seg også om stabilitet og endring i kulturer, familie- og slektskapsordninger, ekteskapets funksjoner og religionens betydning for individ og samfunn.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

gjøre rede for ulike betydninger av begrepet kultur og reflektere over meningsinnholdet i uttrykk som ”norsk kultur”

bruke samfunnsvitenskapelige tenkemåter til å sammenlikne kulturer

analysere årsaker til kulturforskjeller og identifisere faktorer som gjør at kulturer er stabile eller endrer seg

forklare forskjellen på begrepene egosentrisk og etnosentrisk, bruke begrepene til å analysere årsaker til konflikter mellom individer og mellom grupper og diskutere løsninger på konfliktene

gjøre rede for familie- og slektskapsordninger og drøfte ekteskapets funksjoner i ulike kulturer

gi eksempler på psykologiske behov som religion kan tilfredsstille, gjøre rede for religioners kulturelle funksjoner og reflektere over den rollen religion og etikk har som normkilde i moderne samfunn


Hva vi skal forstå med begrepet kultur, er det mange meninger om. Bare innen faget sosialantropologi var det for 30 år siden over 150 forskjellige definisjoner av dette begrepet. Men det mange kan være enige om, er at kultur er:

  • lært, og ikke medfødt
  • består av verdier, vaner og kunnskaper
  • overføres fra generasjon til generasjon.

Aktuelle sider

Fire av fem mener innvandrere opplever diskriminering i Norge

Holdningene til innvandrere og integrering er svært stabile over tid, viser nye tall. Men på ett område har det skjedd en stor endring. «Diskriminering av...

10 punkter for å motarbeide muslimhat

Kronikk i Aftenposten: Vi trenger en handlingsplan mot det omfattende hatet som utgjør fare for liv, helse og trosfrihet for en religiøs minoritet. Statsminister...

Ny Salah-studie: Egypteren har halvert muslimhatet i Liverpool

– Han er en god rollemodell og viser at man både kan være profesjonell fotballspiller og muslim, sier Yasir Ahmed i Islamsk Råd Norge. «Mohamed...

Viser vilje til integrering

Innvandrerforeldre utøver mindre negativ sosial kontroll mot barna sine jo lengre tid de har bodd i Norge, ifølge fersk rapport fra forskningsstiftelsen Fafo. – Hvis...

Over hele Europa forbys nikab. Nå kommer FN med kraftig kritikk.

Er forbud mot ansiktsdekkende plagg diskriminerende? Nei, sier Den europeiske menneskerettsdomstolen. Ja, sier FN. Går en person ut på gaten i Frankrike med et plagg...

SSB-rapporten tar for gitt at kriminelle er menn, skriver Mohamed Abdi.

Morgenbladet: Som en slags tidlig julegave fikk Frp sin rapport om innvandring og kriminalitet levert av SSB. Det skal sies at det ble litt...

Nøkkeltall for innvandring og innvandrere

Lurer du på hvor mange innvandrere det bor i Norge, hva de vanligste årsakene til innvandring er eller hvor mange innvandrere er i arbeid? Her finner...

Hvor er mangfolds-kompetansen?

Hvor er mangfolds-kompetansen? Den er minst like viktig som den digitale kompetansen, skriver Umar Ashraf. De digitale dommedagsprofetene snakker konstant om at vi må møte...

Hva er radikalisering og voldelig ekstremisme?

Med voldelig ekstremisme menes personer som er villige til å bruke vold for å nå sine politiske mål. Radikalisering er prosessen der en person i...

Frivillig tvang: Om unge norskpakistanere  

"Frivillig tvang" er en dokumentarfilm laget av Ulrik Imtiaz Rolfsen. Dokumentarfilmen tar for seg unge norskpakistanere som forsøker å finne sin plass mellom ulike...

Å sammenligne kulturer

Når vi skal sammenligne kulturer, er det først og fremst nødvendig og bestemme hva som skal sammenlignes. Er det familieliv, politiske strukturer, sosialiseringformer eller...

Kulturelt mangfold

Det kulturelle mangfoldet omfatter alle uttrykk, ideer, kompetanse og kulturarv som finnes hos enkeltmennesket og i ulike fellesskaper i samfunnet. Kulturelt mangfold i kulturlivet handler...

Religion

Kompetansemål: gi eksempler på psykologiske behov som religion kan tilfredsstille, gjøre rede for religioners kulturelle funksjoner og reflektere over den rollen religion og etikk har...

Kulturell globalisering

Kulturell globalisering handler om fremveksten av en slags «global kultur», et stadig større sett av referanser som mennesker i alle verdens land forholder seg...

Modernitet

Sammendrag fra læreboka Folk : "Vår type samfunn er moderne. Moderniteten oppsto i Europa og Nord-Amerika på 1700-tallet, men har røtter tilbake til renessansen i...

Kulturell variasjon

Alle folkeslag har mye felles: Alle har språk, religion, bordmanerer, normer for barneoppdragelse, ekteskapsregler, gravskikker osv. Slik kan vi si at kultur både samler...

Kort presentasjon: Religion og samfunn

Dere skal lage en presentasjon på ca 10 minutter. Velg en av disse to oppgavene: 1. I hvor stor grad er Norge et sekularisert samfunn? 2. Hvilken...
NDLA – Kulturforståelse

Kulturbegrepet

Spørsmålet «Hva er kultur?» kan være vanskelig å svare på. Under dette emnet skal du lære mer om kulturbegrepet og hva vi ser på som «norsk kultur».

 

Forskjellige kulturer og kulturforskjeller
Kulturer endrer seg over tid og sted, og det er ikke uvanlig at vi i dag møter på kulturforskjeller oftere enn tidligere.

 

Konflikter mellom individer og grupper
Forholdet mellom minoriteter og majoriteter er av punktene som har betydning for om kulturforskjeller blir til konflikter.

 

Familie- og slektskapsordninger
Dette emnet handler om familieformer og samfunnsformer, samt et sosialantropologisk blikk på forskjellige slektskapsordninger.

 

Religion
I vårt fag handler emnet religion om religionens kulturelle funksjoner i samfunnet.