Om faget

Sosiologi og sosialantropologi  er et programfag som du kan ta på VG2 eller VG3-nivå. Faget er på lik linje med andre programfag som for eksempel fysikk, matematikk, samfunnskunnskap og økonomi, når det gjelder generell studiekompetanse.

Sosiologi er læren om relasjoner mellom mennesket i samfunn og sosialantropologi er læren om mennesket og kulturelle og sosiale variasjoner i forskjellige samfunn.

Faget gir basiskunnskaper om samfunnsvitenskapelige tenkemåter, kulturforståelse, sosialisering, produksjon og arbeid samt gi innsikt i makt-og fordelingsspørsmål.

Begrepet sosiologi kommer fra det latinske ordet «societas», som betyr samfunn, og det greske ordet «logos», som betyr kunnskap. Vi kan si at faget sosiologi har fire overordnede mål når det gjelder å tolke og forstå samfunnet og samspillet mellom mennesker:

å finne og tolke likheter og forskjeller mellom mennesker å ha et kritisk ståsted når en analyserer samfunnet
å forstå samfunnet gjennom vitenskapelige undersøkelser å formidle en helhetlig forståelse av samfunnet og samspillet mellom mennesker

Faget dekker ulike nivå, fra analyse av kortvarige treff mellom enkeltmennesker på gata, til undersøkelser av globale sosiale prosesser. Sosiologi søker å forklare og fortolke hvordan mennesker blir formet av samfunnsforhold og samtidig hvordan de kan endre disse forholdene.

  • Sosiologi og sosialantropologi er et engasjerende fag. For eksempel bruker du dine egne livserfaringer for å belyse problemstillinger som blir tatt opp i timene. Elever og lærer analyserer sammen de sosiale prosessene vi alle er en del av. Liker du å diskutere og drøfte problemer knyttet til sosiale relasjoner, da er dette faget mitt i blinken for deg.

Hvilke jobber kan en sosiolog ha ?

  • Noen sosiologer jobber med samfunnsforskning eller annen forskning.
  • Andre jobber med undervisning på skole, eller forskjellige jobber innen veiledning, opplæring, informasjon osv.
  • Andre igjen jobber som rådgivere i politikken, som konsulenter i private bedrifter innen næringslivet eller som saksbehandler i offentlig forvaltning.
  • Det er heller ikke uvanlig at sosiologer leder forskjellige prosjekter, både innen offentlig og privat sektor.