Om faget

Sosiologi og sosialantropologi er et fag som skal hjelpe deg til å forstå mer av samfunnet rundt deg. I samfunnsfagene er det viktig å ha en spørrende holdning til det du ser rundt deg. Vi forsøker å finne svar på hvordan samfunnet er bygget opp og hvorfor vi oppfører oss som vi gjør.

Faget er et programfag som du kan ta på VG2 eller VG3-nivå. Faget er på lik linje med andre programfag som for eksempel fysikk, matematikk, samfunnskunnskap og økonomi, når det gjelder generell studiekompetanse.

Faget gir basiskunnskaper om samfunnsvitenskapelige tenkemåter, kulturforståelse, sosialisering, produksjon og arbeid samt gi innsikt i makt-og fordelingsspørsmål.

Begrepet sosiologi kommer fra det latinske ordet «societas», som betyr samfunn, og det greske ordet «logos», som betyr kunnskap. Vi kan si at faget sosiologi har fire overordnede mål når det gjelder å tolke og forstå samfunnet og samspillet mellom mennesker:

  • Sosiologi og sosialantropologi er et engasjerende fag. For eksempel bruker du dine egne livserfaringer for å belyse problemstillinger som blir tatt opp i timene.
  • Elever og lærer analyserer sammen de sosiale prosessene vi alle er en del av.
  • Liker du å diskutere og drøfte problemer knyttet til sosiale relasjoner, da er dette faget mitt i blinken for deg.

Hvilke jobber kan en sosiolog ha ?

  • Noen sosiologer jobber med samfunnsforskning eller annen forskning.
  • Andre jobber med undervisning på skole, eller forskjellige jobber innen veiledning, opplæring, informasjon osv.
  • Andre igjen jobber som rådgivere i politikken, som konsulenter i private bedrifter innen næringslivet eller som saksbehandler i offentlig forvaltning.
  • Det er heller ikke uvanlig at sosiologer leder forskjellige prosjekter, både innen offentlig og privat sektor.