Produksjon og arbeid

arbffArbeid er en grunnleggende rettighet. Produksjonsprosessen er nødvendig for at vi skal få tilfredsstilt viktige behov. En grunnleggende betingelse for at et samfunn skal overleve, er at det skaffet nok mat og andre livsnødvendige produkter til innbyggerne.

Kompetansemål:
– diskutere arbeidets funksjoner i samfunnet og forklare hvordan arbeid kan tilfredsstille sentrale menneskelige behov


– gjøre rede for organisasjonsteorier og bruke teoriene til å vurdere kjennetegn ved et godt arbeidsmiljø


-gjøre rede for årsaker til utviklingen av kunnskaps- og informasjonssamfunnet og diskutere virkninger av denne utviklingen for individ og samfunn


– sammenligne produksjon i ulike kulturer og tidsepoker


– forklare begrepet internasjonal arbeidsdeling og drøfte sammenhenger mellom produksjon og samfunnsendring i et globalt perspektiv


Lenker:
– 8 Produksjon og samfunn
– 9 Næringsstruktur og sysselsetting
 10 Hva kjennetegner vår måte å produsere på?
– 11 Norsk og internasjonal økonomi


 Individ og fellesskap: Produksjon og samfunn


Aktuelle sider

Historiens største lureri

Det som begynte som en smart innovasjon, endte i mer jobb, dårligere helse og kjønnskamp. De trodde de skulle være lure, de første menneskene som...

Den nordiske modellen* , versjon 2.0.

Nye digitale løsninger for arbeidsformidling er på full fart inn i det nordiske arbeidsmarkedet. Hva skjer i møtet mellom ny teknologi og stadig !ere frilansere...

Når robotene kommer, hva skal folk da gjøre hele dagen?

Morgenbladet 19. mai Forfatter: Maria Reinertsen og Kristoffer Kjølberg (illustrasjon) Roboter og algoritmer tar over stadig flere jobber. Kan vi ikke like gjerne nyte fritiden som...

«Hva betyr denne styrte avviklingen av menneskelig kontakt?»

Etikeren, Morgenbladet Hver morgen, når jeg stresser på vei til jobben, passerer jeg et Nav-kontor. Hver morgen har synet av køen utenfor minnet meg om...

Her blir det sannsynligvis lett å få jobb

Forskere i Statistisk sentralbyrå (SSB) har sett på hvilke yrker som blir sikre kort i årene som kommer – og hvor det kan bli...