Produksjon og arbeid

arbffArbeid er en grunnleggende rettighet. Produksjonsprosessen er nødvendig for at vi skal få tilfredsstilt viktige behov. En grunnleggende betingelse for at et samfunn skal overleve, er at det skaffet nok mat og andre livsnødvendige produkter til innbyggerne.

Kompetansemål:
– diskutere arbeidets funksjoner i samfunnet og forklare hvordan arbeid kan tilfredsstille sentrale menneskelige behov


– gjøre rede for organisasjonsteorier og bruke teoriene til å vurdere kjennetegn ved et godt arbeidsmiljø


-gjøre rede for årsaker til utviklingen av kunnskaps- og informasjonssamfunnet og diskutere virkninger av denne utviklingen for individ og samfunn


– sammenligne produksjon i ulike kulturer og tidsepoker


– forklare begrepet internasjonal arbeidsdeling og drøfte sammenhenger mellom produksjon og samfunnsendring i et globalt perspektiv


Lenker:
– 8 Produksjon og samfunn
– 9 Næringsstruktur og sysselsetting
 10 Hva kjennetegner vår måte å produsere på?
– 11 Norsk og internasjonal økonomi


 Individ og fellesskap: Produksjon og samfunn


Aktuelle sider

SSB: Arbeidsmarkedet og arbeidskraftundersøkelsen.

Befolkningens tilknytning til arbeidsmarkedet 2017. Nesten 70 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år var yrkesaktive i 2017. Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) gir informasjon om hvor...

Vi har verdensrekord i uføretrygd

Ingen er uenige i målet. Men hva skal egentlig til for å få flere inn i arbeidslivet? HO-konferansen handlet om det. Den nye regjeringen snakker om det....

#metoo / En monstrøs jobb

lederartikkel i Morgenbladet «Gjør jobben deg til en mindre god mor? Det er spørsmålet du stiller deg selv, hele tiden. Men også: Gjør morsrollen deg til...

Systemet sykeliggjør folk

UROLIG: Sysselsettingsandelen i be­folkningen kryper stadig nedover. NHO-direktør Kristin Skogen Lund mener det er på tide å se på hvordan velferdsordningene fungerer. – Sysselsettingsandelen faller,...

Vi kjenner ingen som jobber deltid for å få tid til å shoppe

Flere kvinner reagerer på Spekterdirektør Anne-Kari Brattens utspill om deltidsarbeid. I et intervju i Dagens Næringsliv (DN) sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter at mange kvinner vil ha tid...