Produksjon og arbeid

arbffArbeid er en grunnleggende rettighet. Produksjonsprosessen er nødvendig for at vi skal få tilfredsstilt viktige behov. En grunnleggende betingelse for at et samfunn skal overleve, er at det skaffet nok mat og andre livsnødvendige produkter til innbyggerne.

Kompetansemål:
– diskutere arbeidets funksjoner i samfunnet og forklare hvordan arbeid kan tilfredsstille sentrale menneskelige behov


– gjøre rede for organisasjonsteorier og bruke teoriene til å vurdere kjennetegn ved et godt arbeidsmiljø


-gjøre rede for årsaker til utviklingen av kunnskaps- og informasjonssamfunnet og diskutere virkninger av denne utviklingen for individ og samfunn


– sammenligne produksjon i ulike kulturer og tidsepoker


– forklare begrepet internasjonal arbeidsdeling og drøfte sammenhenger mellom produksjon og samfunnsendring i et globalt perspektiv


Lenker:
– 8 Produksjon og samfunn
– 9 Næringsstruktur og sysselsetting
 10 Hva kjennetegner vår måte å produsere på?
– 11 Norsk og internasjonal økonomi


 Individ og fellesskap: Produksjon og samfunn


Aktuelle sider

Koronafordel å være hvit og rik

Skulle du være i risikogruppen for å bli alvorlig syk av koronaviruset, er det en fordel om du er hvit og har høy inntekt. Folk...

Stormaktenes skitne spill om vaksine

Mye er på spill i kappløpet om koronavaksinen. Det handler ikke bare om helse, men også om prestisje og penger. Russland kan bli det første...

Bullshit-jobbene

Helsevesenet er på farlige veier. Det er bedre å ha ryggen fri enn å ha frie luftveier. Det er en oppblomstring av nye yrkesgrupper med...

Korona og globalisering

Plutselig ble hele verden rammet av en unntakstilstand. Fly ble satt på bakken, skoler og kafeer stengte. I tillegg mistet mange jobben. Hva var...

Derfor tjener kvinner mindre

Menn tjener fortsatt mest. Men forskjellene er mindre enn en skulle tro – og ofte godt begrunnet. Kort forklart Menn tjener i snitt mer enn kvinner....

Det er lett å glemme. Men vi er avhengig av hverandre.

Mange fortjener et klapp på skulderen. (På to meters avstand.) Av og til oppstår det situasjoner i samfunnet der det blir tydelig hvor viktig...

Island of flowers

Den brasilianske dokumentaren Ilha des Flores, Blomsterøya, er en av de store gralene i folkeopplysning. Filmen viste på en effektiv og leken måte større sammenhenger...

ER KORONAVIRUSET SPIKEREN I KISTEN FOR GLOBALISERINGEN?

- Koronaviruset er den største trusselen mot verdensøkonomien siden finanskrisen, mente OECD i begynnelsen av mars. Etterhvert som land etter land iverksetter tiltak for å...

Hvilken Nav-skandale? Rettsusikkerhet er det store problemet.

Øyvind Østerud professor i statsvitenskap Universitetet i Oslo Det er kaos i Nav-skandalen. I oktober beklaget Nav-direktør Sigrun Vågeng en lang rekke domfellelser for trygdesvindel....

Fremtidsyrkene: Disse utdanningene sikrer deg jobb

Camilla Linnestad er attraktiv i arbeidsmarkedet. En ny undersøkelse viser at yrket hun har valgt, er mest etterspurt blant norske arbeidsgivere. Jeg føler meg...

Å «nave» er som å ha fotlenke

Jeg er arbeidsledig under den blågrønne regjeringen, og det er ikke noen fred å få. Jeg er under et regime. Under Høyre-styret har «naving»...

Vi må beholde den norske arbeidslivsmodellen

Den siste uken har Foodora-syklistene gått i kamp for tariffavtale og et verdig arbeidsliv. Men denne streiken handler ikke bare om Foodora-syklistene. Den handler...

Hva gjør fremtidens usikre arbeidsliv med oss?

Under #metoo sto jeg frem med et selvopplevd overgrep. Men at jeg var arbeidsledig, klarte jeg ikke å snakke om med noen av mine...

SSB: Arbeidsmarkedet og arbeidskraftundersøkelsen.

Befolkningens tilknytning til arbeidsmarkedet 2017. Nesten 70 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år var yrkesaktive i 2017. Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) gir informasjon om hvor...

Vi har verdensrekord i uføretrygd

Ingen er uenige i målet. Men hva skal egentlig til for å få flere inn i arbeidslivet? HO-konferansen handlet om det. Den nye regjeringen snakker om det....

#metoo / En monstrøs jobb

lederartikkel i Morgenbladet «Gjør jobben deg til en mindre god mor? Det er spørsmålet du stiller deg selv, hele tiden. Men også: Gjør morsrollen deg til...

Systemet sykeliggjør folk

UROLIG: Sysselsettingsandelen i be­folkningen kryper stadig nedover. NHO-direktør Kristin Skogen Lund mener det er på tide å se på hvordan velferdsordningene fungerer. – Sysselsettingsandelen faller,...

Vi kjenner ingen som jobber deltid for å få tid til...

Flere kvinner reagerer på Spekterdirektør Anne-Kari Brattens utspill om deltidsarbeid. I et intervju i Dagens Næringsliv (DN) sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter at mange kvinner vil ha tid...

Historiens største lureri

Det som begynte som en smart innovasjon, endte i mer jobb, dårligere helse og kjønnskamp. De trodde de skulle være lure, de første menneskene som...

Den nordiske modellen* , versjon 2.0.

Nye digitale løsninger for arbeidsformidling er på full fart inn i det nordiske arbeidsmarkedet. Hva skjer i møtet mellom ny teknologi og stadig !ere frilansere...

Når robotene kommer, hva skal folk da gjøre hele dagen?

Morgenbladet 19. mai Forfatter: Maria Reinertsen og Kristoffer Kjølberg (illustrasjon) Roboter og algoritmer tar over stadig flere jobber. Kan vi ikke like gjerne nyte fritiden som...

«Hva betyr denne styrte avviklingen av menneskelig kontakt?»

Etikeren, Morgenbladet Hver morgen, når jeg stresser på vei til jobben, passerer jeg et Nav-kontor. Hver morgen har synet av køen utenfor minnet meg om...

Her blir det sannsynligvis lett å få jobb

Forskere i Statistisk sentralbyrå (SSB) har sett på hvilke yrker som blir sikre kort i årene som kommer – og hvor det kan bli...

Arbeidsmiljø: Frie tøyler og flat struktur gjorde susen

Da teknologiselskapet sluttet å løpe etter pengene, begynte det å boble av ideer. Teknologiselskapet Iterate gjorde en helomvending. Da Jonas Feiring begynte i selskapet for...

Nå trenger også «livets harde skole» kompetansebevis

Det er ikke tilfeldig at man må konkurrere med flere hundre andre for en jobb i «kassa på Rimi». Og vanskeligere skal det bli. – Jeg...

200 Countries, 200 Years, 4 Minutes

Instead of studying history for one year at the university, you can watch this video for less than five minutes. Income per person (GDP per...

Ansatte som får bestemme selv, presterer bedre

Hvordan få ansatte til å gjøre sitt aller beste? Forskere har funnet svar: − La medarbeiderne selv bestemme hvordan oppgavene skal løses. Alle sjefer drømmer...

VÅPEN, PEST OG STÅL

Menneskenes historie gjennom 13 000 år. Våpen, pest og stål gir helt nye svar på sentrale spørsmål om hvordan verden er blitt som den er...

Livskavalitet

Livskvaliteten til et menneske er høy dersom det får tilfredsstilt sine ønsker og behov på de livsområdene som han eller hun betrakter som viktige. Hva...

Økonomi og økologi

Produksjon og forbruk slik det foregår i dag tærer på jordas ressurser. Noen av ressursene, som olje kan ikke fornyes. Andre som jord og vann...

Ulike arbeidsbetingelser i nord og sør

Kompetansemål: (forklare begrepet internasjonal arbeidsdeling) og drøfte sammenhenger mellom produksjon og samfunnsendring i et globalt perspektiv Internasjonale forhold som verdenshandelen, og nasjonale forhold, som politisk vanstyre, gir mange u-land...

Internasjonal arbeidsdeling

Kompetansemål: forklare begrepet internasjonal arbeidsdeling og drøfte sammenhenger mellom produksjon og samfunnsendring i et globalt perspektiv Internasjonal arbeidsdeling er nært knyttet til internasjonal handel og kan...

Hva skaper utvikling?

En grunnleggende betingelse for at et samfunn skal overleve, er at det skaffet nok mat og andre livsnødvendige produkter til innbyggerne. Videre må godene...

Arbeid: Samfunn og individ

Kompetansemål: Diskutere arbeidets funksjoner i samfunnet og forklare hvordan arbeid kan tilfredsstille sentrale menneskelige behov Hva som produseres, og hvordan det produseres, varierer fra samfunn til...

Det nye arbeidslivet

Kompetansemål: – gjøre rede for organisasjonsteorier og bruke teoriene til å vurdere kjennetegn ved et godt arbeidsmiljø -gjøre rede for årsaker til utviklingen av kunnskaps- og...

Det arbeidende mennesket

Kompetansemål: Diskutere arbeidets funksjoner i samfunnet og forklare hvordan arbeid kan tilfredsstille sentrale menneskelige behov Fra Individ og fellesskap:"Begrepet arbeid står sentralt i samfunnsfagene fordi arbeid...

NDLA – Produksjon og arbeid

Organisasjonsteorier
Organisasjonsteorier er ideer om hva organisasjoner er, hvordan de fungerer, hvordan de er bygd opp og hvordan de ledes.

 

Kunnskaps- og informasjonssamfunnet 
Hva er kunnskaps- og informasjonssamfunnet, og hvordan påvirker det individene i samfunnet? Dette er noe av det vi skal se på under dette emnet.

 

Internasjonal arbeidsdeling
Mye av det som produseres i verden i dag er resultatet av en fordeling av arbeidskapasitet og produksjon i mange land.