sosSosialisering

Hovedområdet sosialisering dreier seg om sosialisering i ulike kulturer, primær- og sekundærgrupper og om massemedienes rolle i sosialiseringen. Det handler også om kommunikasjon mellom mennesker og sosiale avvik.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

definere sentrale begreper knyttet til sosialisering og bruke dem til å sammenlikne sosialisering i ulike kulturer

sammenlikne sosialisering i primær- og sekundærgrupper og reflektere over sosialisering som en livslang prosess

drøfte massemedienes rolle i sosialiseringen

analysere skolen som sosialt system og diskutere tiltak for økt elevmedvirkning

gjøre rede for ulike former for kommunikasjon mellom mennesker, diskutere hvordan ny teknologi kan føre til endringer i kommunikasjonsformer, og drøfte følger av endringene

diskutere årsaker til sosiale avvik og reflektere over samfunnets reaksjoner på sosiale avvik

ØKNING I SAKER OM NEGATIV SOSIAL KONTROLL

Det var en økning i saker om negativ sosial kontroll i første halvår i år, men minoritetsrådgivere frykter høye mørketall under coronanedstengningen. Da skolene stengte...

Tenk på noe fint mens du har det vondt, kjære barn

Tenk å gjøre det dårlig på skolen i livsmestring. Hadde man ikke visst bedre, kunne man tro at innføringen av «Folkehelse og livsmestring» som tverrfaglig...

«Likes» og kommentarer fører til dårligere selvbilde

Silje Steinsbekk professor Institutt for psykologi NTNU Jenter som «liker» og kommenterer det andre legger ut på sosiale medier, får dårligere selvbilde over tid. Posting...

Trump og fakta

Det er forståelig at president Donald Trump ble overrasket da Twitter tirsdag markerte to av hans meldinger med et varsel og lenker til faktasjekk....

10 ting korona har lært oss

Mye blir tydeligere når samfunnet er stengt over lengre tid. Maryam Iqbal Tahir på en lørdag. Aftenposten. 01. Vi tar det vi har for gitt. Da samfunnet...

Grande varsler endringer i videregående skole: – Må ha livsmestring inn...

Kunnskapsminister Trine Skei Grande mener elever i videregående skole må ha større frihet og fleksibilitet til å følge egne interesser. I dag varsler hun...

Tenåringshjernen – det du må vite

Hvorfor så aggressive? Hvorfor så mutte? Hvorfor så glemske? Hvorfor så upålitelige? Og hvor mye skal vi akseptere? I denne episoden om tenåringer går...

Trond Giske og metoo

En mann som har oppført seg dårlig overfor kvinner, kan også være utsatt for en maktkamp. Et parti som får metoo i fanget, kan...

Ny Salah-studie: Egypteren har halvert muslimhatet i Liverpool

– Han er en god rollemodell og viser at man både kan være profesjonell fotballspiller og muslim, sier Yasir Ahmed i Islamsk Råd Norge. «Mohamed...

Agnete skjulte at hun er samisk i 70 år – nå...

I en alder av 90 fortalte hun familien sin at hun er same. Nå hylles hun av samiske lesere: – Jeg er ganske stolt....

Innvandring og integrering

Ved årsskiftet var det 916.625 personer med innvandrerbakgrunn i Norge. Dette er 17,3 prosent av befolkningen og en økning på vel 32.000 siden i...

Camilla Stoltenberg: Bekymret for at guttene blir skoletapere

Guttene taper gjennom hele skoleløpet, og det starter allerede i første klasse. Camilla Stoltenberg vurderer om fleksibel skolestart og lengre utdanningsløp kan være en...

Ikke si til ungdommen: «Ikke send nakenbilder»

Det siste årets mediedekning av ungdommers nakenbildedeling har utløst en viktig innsats for folkeopplysning og kriminalitetsforebygging, men det har også gitt grobunn for en...

Større ulikheter blant folk er den største trusselen mot fellesskapet

Å jakte på tilhørighet er en iboende menneskelig egenskap, mener professor. De som havner utenfor majoriteten, kan ofte finne tilhørighet i destruktive fellesskap. Fellesskap er...

Ti tips for å unngå forskjellsbehandling av jenter og gutter

Hvis gutter lærer at det er greit å ta mer plass enn jenter, kan det forme hvordan de oppfører seg som voksne, mener forsker. Elin...

Professoren som endret ruspolitikken

Da Willy Pedersen startet å forske på 1980-tallet mente alle at skyhøye straffer var løsningen. Nå er Venstre, Høyre, AP og SV enige om...

SSB-rapporten tar for gitt at kriminelle er menn, skriver Mohamed Abdi.

Morgenbladet: Som en slags tidlig julegave fikk Frp sin rapport om innvandring og kriminalitet levert av SSB. Det skal sies at det ble litt...

Kriminaliteten nesten halvert blant ungdom – mer enn doblet blant eldre

Er lovbrudd mye knyttet til generasjoner? Norsk ungdom blir mer lovlydige for hvert år som går. Dette har vært kjent en stund. Mindre kjent er...

Nøkkeltall for innvandring og innvandrere

Lurer du på hvor mange innvandrere det bor i Norge, hva de vanligste årsakene til innvandring er eller hvor mange innvandrere er i arbeid? Her finner...

Bestemorparadokset

Vi har levd i kjernefamilier i millioner av år, men er det vår natur? Og hvor kommer bestemor inn i bildet? De kom gjennom blomsterengen...

Mangfold og endring

Artikkel og læringssti fra: NDLA Samfunnsfag Kommuneforlaget Kulturen er under stadig påvirkning og endring – det har den alltid vært, og slik vil det alltid være. Nye...

«Vi prøver så godt vi kan å la livet gå videre»

For andre gang på kort tid er et norsk lokalsamfunn rammet av flere selvmord blant ungdom. Det finnes ingen nasjonale retningslinjer for å få...

Slik kan kriminalitet forebygges

Ni mekanismer kan forebygge terror, men også forhindre innbrudd og fyllekjøring. Det mener professor Tore Bjørgo ved Politihøgskolen, som nylig lanserte ny bok om...

Tilpasset fagartikkel om minoriteter, kultur og fordommer.

Dere skal levere inn en fagartikkel der dere svarer på disse oppgavene. Fagartikkelen skal ha en innledning, en hoveddel, en oppsummering og en kildeliste. Husk å...

Urix spesial: Verdens urfolk

Urfolksopprøret mot oljerørledningen Dakota Access Pipeline mobiliserte urfolk og aktivister over hele verden. President Obama valgte til sist å skrinlegge prosjektet, men nå har...

Fakta om innvandrere og integrering

16 prosent av befolkningen i Norge har innvandrerbakgrunn. De bor i alle landets kommuner, men det er klart flest i Oslo-området. De siste årene...

Definere sentrale begreper knytte til sosialisering og bruke dem til å...

Definere og bruke sentrale begreper knyttet til sosialisering Begreper du må kunne i forbindelse med sosialisering: samfunn Kultur - språk - lokalsamfunn - verdenssamfunn sosialisering ...

Personlig økonomi og forbrukeretikk

Introduksjon til temaet: film fra nettskolen Kompetansemål: regne ut inntekter, sette opp budsjett for en husholdning og vurdere hvordan livssituasjon, sparing og låneopptak påvirker personlig...

Fagartikkel om flerkulturelle samfunn

Du skal selv lage en problemstilling innenfor følgende kompetanseområde: DRØFT HVORDAN RELIGIØS, ETNISK OG KULTURELL VARIASJON SKAPER MULIGHETER OG UTFORDRINGER OG HVORDAN KAN VI MOTVIRKE...

Kriminalitet

Kompetansemål i samfunnsfag: analysere omfanget av ulike former for kriminalitet og overgrep og drøfte hvordan slike handlinger kan forebygges, og hvordan rettsstaten fungerer Kriminalitet er...

Integrasjon og avvik

Kompetansemål i sosiologi: diskutere årsaker til sosiale avvik og reflektere over samfunnets reaksjoner på sosiale avvik Alle trenger å bli integrert også majoriteten. Du er integrert i...

Skolen som sosialt system

Sosiologi og sosialantropologi handler mye om å studere sosiale systemer på ulike nivåer. Du er selv deltaker i flere ulike sosiale systemer, blant annet...

Nye medier – sosiale medier

Nye medier er en beskrivelse av former for elektronisk kommunikasjon gjort tilgjengelig av datateknologi. Nye medier står i et motsetningsforhold til «gamle medier», som...

Kommunikasjon og påvirkning

Kompetansemål: eleven skal kunne - drøfte massemedienes rolle i sosialiseringen - gjøre rede for ulike former for kommunikasjon mellom mennesker, diskutere hvordan ny teknologi kan føre...

Identitet

Identitet brukes her for å beskrive hvordan en person opplever seg selv i en gitt situasjon. Identitet kan også brukes om ytre og varige kjennetegn...

Flere begreper

Spørsmålet om hva som former oss til det vi er, har opptatt både filosofer, sosiologer og menigmann. Et velkjent, men ikke særlig presist svar,...

Sosialisering

Kompetansemål: - definere sentrale begreper knyttet til sosialisering og bruke dem til å sammenlikne sosialisering i ulike kulturer Sosialisering – en livslang prosess Mennesket er både et...

Tilhørighet

Definisjon av tilhørighet: Opplevelsen av å ha et visst antall vedvarende, positive og betydningsfulle relasjoner til andre mennesker.  Tilhørighet til andre mennesker er et grunnleggende, menneskelig...

Samer og urfolk

Kompetansemål: beskrive trekk ved samisk kultur i dag og reflektere over kva det vil seie å vere urfolk Urfolk er folk som har bevart, helt eller...

Familie og samliv

Kompetansemål: definere omgrepet kultur og gje døme på korleis kultur, kjønnsrollar og familie- og samlivsformer varierer frå stad til stad, og endrar seg over tid Statistisk...

Kjønnsroller

Om du er jente eller gutt, har ofte mye å si for hvordan du blir oppfattet, og for hva andre folk tror du kan...

Sosialisering

Kompetansemål: definere sentrale begreper knyttet til sosialisering og bruke de til å undersøke trekk ved sosialiseringen av ungdom i Norge Sosialisering er læring av normer og verdier (innføring i...

Kulturbegrepet

Hva vi skal forstå med ordet kultur, er det mange meninger om. Bare innen faget sosialantropologi var det for 30 år siden over 150...

Sosial atferd og sosialt system
Sosiale systemer er arenaer der sosialisering foregår. Familien, skole og arbeidsplassen er eksempler på sosiale systemer.