sosSosialisering

Hovedområdet sosialisering dreier seg om sosialisering i ulike kulturer, primær- og sekundærgrupper og om massemedienes rolle i sosialiseringen. Det handler også om kommunikasjon mellom mennesker og sosiale avvik.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

definere sentrale begreper knyttet til sosialisering og bruke dem til å sammenlikne sosialisering i ulike kulturer

sammenlikne sosialisering i primær- og sekundærgrupper og reflektere over sosialisering som en livslang prosess

drøfte massemedienes rolle i sosialiseringen

analysere skolen som sosialt system og diskutere tiltak for økt elevmedvirkning

gjøre rede for ulike former for kommunikasjon mellom mennesker, diskutere hvordan ny teknologi kan føre til endringer i kommunikasjonsformer, og drøfte følger av endringene

diskutere årsaker til sosiale avvik og reflektere over samfunnets reaksjoner på sosiale avvik

Sider

Større ulikheter blant folk er den største trusselen mot fellesskapet

Å jakte på tilhørighet er en iboende menneskelig egenskap, mener professor. De som havner utenfor majoriteten, kan ofte finne tilhørighet i destruktive fellesskap. Fellesskap er...

Ti tips for å unngå forskjellsbehandling av jenter og gutter

Hvis gutter lærer at det er greit å ta mer plass enn jenter, kan det forme hvordan de oppfører seg som voksne, mener forsker. Elin...

Professoren som endret ruspolitikken

Da Willy Pedersen startet å forske på 1980-tallet mente alle at skyhøye straffer var løsningen. Nå er Venstre, Høyre, AP og SV enige om...

Bestemorparadokset

Vi har levd i kjernefamilier i millioner av år, men er det vår natur? Og hvor kommer bestemor inn i bildet? De kom gjennom blomsterengen...

«Vi prøver så godt vi kan å la livet gå videre»

For andre gang på kort tid er et norsk lokalsamfunn rammet av flere selvmord blant ungdom. Det finnes ingen nasjonale retningslinjer for å få...