Home Tags Klasse

Tag: klasse

Vi og De andre. Skillet som ikke lar seg utrydde.

ØYVIND ØSTERUD, PROFESSOR I STATSVITENSKAP, UIO En gjenganger i debatten om migrasjon og mennesker fra andre himmelstrøk er kritikken av skillet mellom «oss og dem»....

Barn med rike besteforeldre gjør det bedre på skolen

Familiens gamle penger gjør ikke bare livet mer materielt behagelig for etterkommerne. Nå viser det seg at besteforeldres formue også påvirker barnebarnas karakterer. Samfunnsforskere som...

Det norske samfunnet er i ferd med å bli sterkere klassedelt...

Når NRK har rett | Mina Adampour Kritikken har haglet mot NRK etter Lørdagsrevyens reportasje om kriminelle gjenger i Oslo øst. En Retriever/IMDi-innholdsanalyse av åtte...

Tre trender gir status nå – følger du en av dem?

Sjekk hvilken gruppe du hører til i. – Du skal være veldig sterk for ikke å sammenligne eget hjem med andres hjem og bli...

Vi har et klasseskille i Skole-Norge

Det finnes ingen quick fix-løsning for å bekjempe forskjellsskolen, men det er mulig å snu utviklingen. Vi kan lære noe av de regionene som...

Mest tenåringsdrikking i lavere sosiale lag

Foreldrenes utdanning og arbeidstilknytning påvirker hvor mye unge drikker. Drikkevanene til nær 18.000 norske ungdom viser sammenheng med foreldrenes klassebakgrunn. De fleste her til lands debuterer...

Økte klasseforskjeller er den farligste trusselen mot vårt samfunn

De lavest lønnede arbeiderne har fått en stadig mindre andel av kaken helt siden 1997. Klassesamfunnet er et hett tema i flere av høstens bøker....

Innvandrerbarnas klassereise

Nå kan vi se fremveksten av en ny, etnisk sammensatt norsk middelklasse. Det er et paradoks. Bidrar vår velferdsstat både til svak arbeidsmarkedstilknytning blant lavt...

Verden trenger en sterk middelklasse

LEDERARTIKLENE SKRIVER AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORGRUPPE. DEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN. Det internasjonale pengefondet (IMF) er bekymret for andelen fattige i USA. Andelen bekrefter...