Home Tags Metode

Tag: metode

Velferdsforskningsinstituttet NOVA

Et samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutt på HiOA med vekt på forskning om oppvekst, velferd, velferdspolitikk og eldre år. Velferdsforskningsinstituttet NOVA ble en del av Høgskolen i Oslo...

Hvorfor sykler Ola og Kari på rødt?

Hevn? Angst? Raseri? Arroganse? Her er ti hypoteser som forklarer hvorfor nordmenn ikke klarer å overholde trafikkreglene. Feltarbeid: Noen vil hevne seg på bilistene, andre vil...

Samfunnsfaglig metode

Hvordan går vi fram for å studere ulike samfunnsfaglige temaer? Innenfor samfunnsfagene er det vanlig å skille mellom to metodetyper. Disse kaller vi kvalitativ metode...

Vill, villere og villest: Her er «de alternative nettsidene»

Nettvett: En nettside en kan bruke for å lære elevene til å skille mellom skitt og kanel. Bli med på Tek.nos guide til delen av Internett...

Johan Galtung – en fredelig kjempe

Johan Galtung er en av Norges mest kjente samfunnsforskere. Han har satt sterkt preg på utviklingen av sosiologi og fredsforskning, både i Norge og...

Feltarbeid

Det siste semesteret i bacheloren under utviklingsstudiene ved universitetet er helt spesielt. Da drar studentene på feltarbeid til et land i sørlige verdensdeler for...

Max Weber og den moderne sosiologien

Uttrykket »Tid er penger» forbindes ofte med sosiologen Max Weber. Han mente religion var årsaken til at økonomien var forskjellig i de europeiske landene...

Hva kan vi bruke kvalitativ forskning til?

Hvordan kan intervjuer med et lite antall personer si noe om hvordan vi tenker eller handler? Men kvalitativ metode kan være sterkere enn den...

Metode

Kompetansemål - gjøre rede for hvordan sosiologer og sosialantropologer går fram for å innhente kunnskap om samfunnet - gjennomføre samfunnsfaglige undersøkelser med utgangspunkt i egne spørrsmål...