Home Tags Sosial mobilitet

Tag: sosial mobilitet

Rike amerikanere bruker alle midler til å få barna inn på...

Utdanning er nøkkelen til den amerikanske drømmen, men penger og status er inngangsbilletten til lærestedene. Abby Abrams har gjort alt rett helt siden hun var...

«Hva vi elsker»: Innvandrerbarna som studerer seg opp og frem

Mange innvandrerbarn satser på høyere helseutdanninger som gir trygg jobb. På én generasjon er forskjellene mellom dem og etnisk norske barn nærmest eliminert, ifølge...

Banker hodet i klassetaket

Selv når folk med arbeiderklassebakgrunn først kommer inn i høystatusyrker, tjener de mindre enn individer fra mer privilegerte bakgrunner. Den sosiale bakgrunnen din spiller en rolle...

Bare tre av ti studenter har foreldre uten høyere utdanning

Sindre Narvestad er ikke som de fleste medstudentene: Han kommer fra et hjem med foreldre uten høyere utdannelse. 30-åringen holder på med masteroppgaven i det...

Liten klassereise gir ingen jubel

Amerikanere som får en bedre jobb enn foreldrene, finner mindre mening i livet enn de som blir igjen i arbeiderklassen. Engelskmennene er derimot fornøyde...

Velger kort og jobbnyttig utdanning

Ungdom med lavt utdannede foreldre velger korte utdanninger som de kan bruke direkte i en jobb. Ny undersøkelse viser hvilke fag de velger. Studenter som...

Klassereisen

Min klassereise har gjort både vondt og godt for kropp og sjel. Og nå, i andre enden av klassereisen, vet jeg sannelig ikke lenger...

Startpunktet Wasim Zahid: Typisk vestkantgutt

Foreldrene startet livet i Norge på bar bakke. Nå er den bokaktuelle Twitter-legen i ferd med å ta en doktorgrad. I en stor, hvit tomannsbolig...

Sosial mobilitet

En enkel definisjon av sosial mobilitet er: «Menneskers bevegelse opp eller ned i en sosial rangstige”. Vi har hatt en økende tendens til sosial mobilitet i...