Home Tags Ssb

Tag: ssb

Dette er Norge 2018 (SSB)

Hva jobber vi med, hva er de vanligste bilmerkene, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette er noe av det du får svar...

Arbeid og lønn fra SSB

Lurer du på hvor høy arbeidsledigheten er, hvor stor andel av ungdom som verken er i jobb eller utdanning, eller hvilke næringer folk jobber...

Somaliske innvandrere mest tilfreds

Innvandrere har dårligere levekår enn befolkningen ellers, men er likevel like fornøyd med livet, viser SSBs levekårsundersøkelse. De som har minst, er mest tilfreds, viser den...

Statistikkbanken (SSB)

Statistikkbanken inneholder detaljerte tabeller med tidsserier. Du kan lage egne utvalg av tallene og lagre disse i flere filformater. Det finnes også et API...

Nøkkeltall for innvandring og innvandrere

Lurer du på hvor mange innvandrere det bor i Norge, hva de vanligste årsakene til innvandring er eller hvor mange innvandrere er i arbeid? Her finner...

Dette er Norge

Har flere kvinner enn menn høyere utdanning? Hvilken del av befolkningen er oftest på internett? Og hva bruker vi pengene våre på? Dette er...

Samfunnsspeilet, 2/2016

I dette nummeret blir Norge sammenlignet med andre europeiske land både når det gjelder tillit til viktige samfunnsinstitusjoner og befolkningens utdanning. Les også blant...

Nøkkeltall for befolkning

Informasjon om befolkningens størrelse, sammensetning og endring er et viktig grunnlag for politikk, planlegging og beslutninger på flere samfunnsområder. Aldersfordelingen sier for eksempel noe...