Home Tags Velferdsstaten

Tag: velferdsstaten

Nav har nytte av Koranen

Religiøse arbeidsvegrere bør ikke motta sosialhjelp hvis de vil følge Koranen. Nylig vedtok Diskrimineringsnemnda at Ekeberg skole i Oslo var i sin fulle rett til å kreve...

Slik er det privatiserte drømmesamfunnet til Siv Jensens ungdomsorganisasjon

Privatiser alt fra fengsler og sykehus til universiteter. Fjern folketrygden. Innfør private helse- og pensjonsforsikringer – og fjern all støtte til kultur. Slik skaper...

En liten gruppe står for nesten alle sosiale kostnader

Forskere mener at det er mulig å forutsi ganske sikkert hvor mye vi vil koste samfunnet allerede når vi er treåringer. De fleste sosiale problemer...

Den norske modellen må stå sterkt

Vår måte å organisere arbeidslivet på har tjent landet godt. Nå utfordres dette av globaliseringen. Her hjemme er det bred enighet om at det vi...

Vi elsker velferdsstaten. Kan vi slippe regningen?

Skatteøkninger vil etter hvert presse seg frem. Men det er ikke et godt svar nå.  Vil du ha høyere skatt? Arbeiderpartiet kan gi deg det....

Moxnes: – Sykepleierstudentene beskriver livsfarlig og uverdig behandling av eldre

Rødt-leder Bjørnar Moxnes ber eldrebyråden om informasjon om avvik og tilsyn med det private hjemmehjelpsbyrået, som nå granskes av Fylkeslegen. To sykepleierstudenter ved Høgskolen i...

Eldre i arbeid er nøkkelen til fremtidens velferd

Skal fremtidens velferd sikres, må dagens unge få en betydelig lengre tidshorisont på sitt arbeidsaktive liv. Sykehjemsplasser, hjemmetjeneste, rullestol og sykdom. Vanligvis er dette temaer...

Kronikk: Verden er besatt av nordisk velferd

Analyser av hvorfor Norge og Skandinavia fungerer mens verden går under, florerer. Tåkelegging av alt som er galt? Eller et faktum? Historien er full av...