Vi jobber i MySql Workbench.
Lag databasemodeller for hver av situasjonene nedenfor. Modellene skal ha entiteter, relasjoner, attributter med primær- og fremmednøkler. Legg også inn 5-10 poster i tabellene.

 1. Fotoarkiv
  Til et skoleprosjekt som du deltar i skal dere ta en del bilder med skolens digitale fotokamera. Alle elevene som deltar i prosjektet skal ta noen bilder hver, og disse bildene skal arkiveres med nummerering og en kort beskrivelse av hvert bilde. Du skal utarbeide en datamodell som gjør det mulig å ta vare på denne informasjonen og informasjon om hvem som har tatt hvilket bilde.
 2. Hundeklubb
  Tenk deg at du er medlem av en hundeklubb. Felles for alle medlemmene her er at de eier en eller flere hunder. Hver hund har selvsagt bare én eier. Medlemmene er arkivert med et medlemsnr, sitt navn, fødselsår, og telefonnr. Hundene har et registreringsnummer i klubben, det er det samme nummeret som brukes som øremerking. Alle hunder som skal registreres må være øremerket. I tillegg til merkenummeret registreres hundens fødselsår, kjønn og navn. Tegn datamodell!
 3. Skytebane
  Brotjern Skyteklubb vil ha et datasystem for å registrere og systematisere skytternes resultater. Nye, elektroniske blinker gjør det nå mulig å automatisk registrere skytternes treff i en database. I skyteklubbens arkiv skal det være informasjon om skytternes navn, alder og klasse. Nå medlemme er ute på banen og skyter, så er skytingen delt inn i skuddserier. En skuddserie foregår på en bestemt dato og klokkeslett og på en bestemt blink. Blinkene er nummerert. Hvert skudd registreres med hvilken skuddserie den tilhører og hva treffet er (fra 0 til 12, 0=bom, 1 til 10 for de ulike treffene, 12=innertier). Lag datamodell!
 4. Dyrepark
  Du skal lage en modell for en dyrepark som heter Gondwana.
  Dyreparken er delt inn i områder; et slikt område kalles for en habitat. Habitatene har navn som Sumpen, Lagunen, Regnskogen, Akvariet, Hagen, Furulunden osv. I hver habitat bor det en rekke dyr av ulike arter. Dyrene har navn, fødselsdato, vekt og kjønn og hvert dyr tilhører en art. Artene har norske og latinske navn, de har en forventet levealder og de har spesielle krav til fòr. En bestemt art lever bare i én bestemt habitat. Habitatene har et areal (som oppgis i kvadratmeter) og de er enten ute-arealer, inne-arealer eller en kombinasjon av begge deler.
 5. Hobbyfiskere
  Naboen din er sammen med 4-5 av hans kolleger en lidenskapelig hobbyfisker. Nå ønsker han et IT-basert system for å holde rede på fangsten de har fått i løpet av en sesong. Han vil ha med navn, kjønn og alder på alle fiskerne. Selvsagt må det også tas med informasjon om hva slags fisk som er fisket, hva fisken veide og dato. Hver fisk som fiskes skal registreres. Aktuelle fiskesorter kan være: Berggylt, Mort, Uer, Makrell, Sei.