Velg en av oppgavene under:

 1. Drøft hvem som har mest makt til å fordele goder i Norge.

 2. “Hvordan behandler “din” ideologi makt og fordelingsspørsmål”?
  1. «Hva sier ideologien om hvem/hvilke grupper som bør ha makt i samfunnet, – og hvorfor”?
  2. “Hva sier ideologien om hvordan selve fordelingen i et samfunn bør være, og hvorfor?”

 3. Sammenlign to ideologier i forhold til fordelingsspørsmålene over
  En kan velge ideologier som føles å ligge ganske nær hverandre (eks. liberalisme – konservatisme), eller ideologier med stor politisk avstand (eks. sosialisme – fascisme).


 4. Drøft i hvilken grad vi har en systematisk ulik fordeling av goder i Norge.

 5. Mange føler at klassebegrepet er uklart og vanskelig å bruke på dagens norske samfunn. Drøft om Norge er et klassedelt samfunn.


 6. Drøft om Bourdieus analyse passer på det norske samfunnet i dag.

Muntlig fremføring
Varighet 10 min.

 1. Oversikt/innhold
 2. Kompetansemål som dekkes
 3. Hoveddel (svar på problemstilling)
 4. Konklusjon/oppsummering
 5. Kilder
Skrive fagartikkel
Det og skrive en fagartikkel er en egen sjanger, på lik linje med andre sjangre som dikt, eventyr og kåseri. Det som kjennetegner en artikkel, er at den inneholder følgende elementer.