Nettvett er et sett råd om hvordan man burde forholde seg på internett.

Kompetansemål: gjøre rede for og argumentere for nødvendigheten av regelverk og etiske normer for bruk av informasjonsteknologi

Nettvett.no er et nettsted hvor du finner informasjon, råd og veiledning om sikker bruk av Internett. Informasjonen er rettet både mot private brukere og små og mellomstore bedrifter.

 • Vær forsiktig med hva man sier
 • Husk at ting blir lett misforstått
 • Respektere andre sine personlige private sider
 • Ikke oppgi personlige opplysninger til ukjente – F.eks Ingen ”facerape”
 • Ikke oppgi dine passord til andre
 • Respektere andre sine meninger
 • Husk at hva som blir lagt ut på nette blir på nettet
 • Være kritisk til hvem du kommuniserer på nett
 • Hold datamaskinen oppdatert og sikret
 • Skriv inn adressen til nettbanken i nettleseren – ikke klikk på lenker
 • Sjekk at adresselinjen er grønn når du logger på nettbanken
 • Husk alltid å logge ut av nettbanken og andre personlige sider når du er ferdig
 • Ikke driv med nettmobbing
 • Ikke irritere andre bare for moro skyld (trolling)

Prezi: nettvett