Kompetansemål:
definere sentrale begreper knyttet til sosialisering og bruke de til å undersøke trekk ved sosialiseringen av ungdom i Norge

Sosialisering er læring av normer og verdier (innføring i de forventninger, kunnskaper, ferdigheter og verdier som gjelder i samfunnet). Læring kan her forstås som endring av atferd . Dette skjer mer eller mindre kontinuerlig (dvs hele tiden). Dermed blir læringen en prosess som varer livet igjennom. Vi merker sosialiseringen særlig den første tiden vi har blitt medlem av et samfunn, f. eks. når vi er barn, som ny elev på skolen, nyansatt i en bedrift eller som nytt medlem i en organisasjon.

fig5-1Intervju med Kristinn Hegna om sosialisering av ungdom

Intervju med ungdomsforsker ved NOVA om sosialisering av ungdom og forskjellige sosialiseringarenaer. Se videoen


Lenker:


 Oppgaver:

  1. Forklar begrepet sosialisering.
  2. Hva er forskjellen mellom primær-sosialisering og sekundær-sosialisering?
  3. Hva er formelle og uformelle normer? Gi eksempler.
  4. Hva er en sanksjon? Gi eksempler.
  5. Hva er en rollekonflikt? Gi eksempler.
  6. Hva er kjønnsroller?
  7. Hva mener vi med at normer blir internalisert?
  8. Hva er sosial kontroll?
  9. Hva er en sosialiseringsagent?
  10. Diskuter: Hvilken sosialiseringsagent har vært viktigst for deg så langt i livet når det gjelder synet på politikk og holdninger til religioner?