Kompetansemål:
utforske og diskutere hvordan enn kan være med på og påvirke det politiske systemet gjennom å bruke ulike påvirkningkanaler.


kanalerDet finnes fire viktige kanaler for innflytelse i vårt politiske system.
I et moderne samfunn er kanalene tett knyttet sammen:

Lenker:
– Disse kanalene kan du bruke for å påvirke
– Mer om valgkanalen
– Politisk innflytelse – NDLA


E-demokrati – Video