Kompetansemål:
diskutere hovdprinsippene for den norske velferdsstaten og dei utfordringene den står overfor

Norge er en velferdsstat, men hva betyr det egentlig?
Velferdsstatens hovedoppgaver er – ved siden av ansvaret for befolkningens
helse og utdanning – omsorg for barn, eldre og andre omsorgstrengende, og
økonomisk sikring av den enkelte. Velferdssamfunnets framvekst har i stor grad
vært en utvikling i retning av at det offentlige har overtatt ansvar for omsorgstjenester
og velferdsytelser som tidligere ble utført i familien.

Hvilke rettigheter og plikter har vi i velferdsstaten, og hvilke utfordringer står velferdsstaten overfor i dagens Norge? 

Generasjonskontrakten – Yter når vi kan, mottar når vi trenger
Behovet for tjenester varierer med alderen. Det samme gjør evnen til å betale skatt. nnbyggerne i en moderne velferdsstat veksler mellom å være forsørgere og forsørgede gjennom livets ulike faser.

Hva bruker vi pengene på?

velferdstaten

velf

Lenker: