Du skal skrive en drøftende fagartikkel der du bruker fagbegreper og varierte kilder. Denne oppgaven dekker følgende kompetasemål fra utforskeren:

  • formulere en aktuell samfunnsfaglig problemstilling og skrive en drøftende tekst ved å bruke fagbegreper, variert kildetilfang og kildehenvisninger
  • bruke sammenfallende og motstridende informasjon fra statistikk til å drøfte en samfunnsfaglig problemstilling

Du lager selv problemstillingen. Innholdet i oppgaven skal dekke et eller flere kompetansemål fra temaet «internasjonale forhold». Eksempler på temaer er:

  • Internasjonalt samarbeid
  • Fattigdom, fordeling og miljø/klima
  • Krig og konflikt
  • Norge i verden
  • Makt
  • Terrorisme
  • Globalisering

Aktuelle lenker til oppgaven: