Home Samfunnsfag Individ, samfunn og kultur Fagartikkel om flerkulturelle samfunn

Fagartikkel om flerkulturelle samfunn

Du skal selv lage en problemstilling innenfor følgende kompetanseområde:

DRØFT HVORDAN RELIGIØS, ETNISK OG KULTURELL VARIASJON SKAPER MULIGHETER OG UTFORDRINGER OG HVORDAN KAN VI MOTVIRKE FORDOMMER, RASISME OG DISKRIMINERING?

 1. Det vil si: Du skal skrive en drøftende fagartikkel.
 2. Du bestemmer selv et tema innenfor religiøs, etnisk og kulturell variasjon.
 3. Du ser på muligheter og utfordringer innenfor ditt tema
 4. Du ser på hvordan vi kan motvirke fordommer/rasisme/diskriminering innenfor ditt tema.
 • Oppsett/Struktur: Se oppsett for fagartikkel
  • Side 1: Forside: Problemstilling, navn, fag, skole, dato
  • Side 2: Innledning: Fortelle om hvordan teksten er bygd opp
   • Automatisk innholdsfortegnelse
  • Side 3-5: Hoveddel: Med egne overskrifter
  • Side 6: Konklusjon/oppsummering
   • Bibliografi

Viktig med et presist og korrekt fagspråk som kommuniserer godt. Kildene bør være varierte og troverdige. Husk å referer til kilder i teksten.