Kompetansemål:
gjøre greie for årsaker til at noen land er fattige og noen rike og drøfte tiltak for å redusere fattigdom i verden

Fattigdom er mer enn fravær av materiell velferd. Fattigdom innebærer manglende valgmuligheter og mangel på anstendig levestandard. Fattigdom begrenser menneskers muligheter til å ha innflytelse over sin egen livssituasjon og begrenser den enkeltes valgmuligheter.

Absolutt fattigdom innebærer at man ikke får dekket helt grunnleggende behov som mat, klær og hus. Mennesker som lever under fattigdomsgrensen på 1,90 dollar om dagen regnes som absolutt, eller ekstremt, fattige. 767 millioner mennesker lever i absolutt fattigdom (SDG Progress Report 2017). Dette er en dramatisk nedgang fra 1999 da 1,7 milliarder mennesker lå under fattigdomsgrensen.

Relativ fattigdom er fattigdom sett i forhold til størstedelen av befolkningen i et land. Hvis du er fattigere enn de fleste andre i landet ditt, opplever du relativ fattigdom. Hvert land fastsetter sin egen nasjonale fattigdomsgrense. I Norge regnes du for eksempel som fattig hvis du tjener mindre enn 60 prosent av medianinntekten. Etter denne definisjonen ligger fattigdomsgrensen for en husholdning i Norge på 294 600 kroner i året (2015).

 FNs bærekraftsmål skal utrydde all ekstrem fattigdom og halvere relativ fattigdom i hele verden innen 2030. Les mer om FNs bærekraftsmål her

 

Teorier om fattigdom
De to viktigste måtene å forklare fattigdom på er moderniseringsteorien og avhengighetsteorien. Moderniseringsteorien legger hovedsakelig vekt på interne forhold i et land, mens avhengighetsteorien legger mer vekt på eksterne forhold og rike lands utbytting av fattige land fra kolonitiden og utover.

Delvis er det ytre årsaker til u-landenes fattigdom. Mange u-land har en fortid som kolonier. Det er fortsatt et mønster i verdensøkonomien at landene i sør produserer dårlig betalte råvarer, mens industrivarene fra nord blir dyrere. Mange fattige land er rammet av gjeldskrise etter feilslåtte utviklingsprosjekter.

Indre årsaker hos u-landene selv kan være mangel på utdanning, korrupte og udugelige ledere og ikke minst borgerkriger.


Aktuelle lenker:


Levekår og befolkning: Tverrfaglig oppgave i geografi og samfunnsfag 


Oppgaver til film/artikkel: Sweatshop – moteindustriens slaver
Aftenposten har i serien «Sweatshop» satt søkelyset på forholdene i tekstilindustrien i u-land. De sendte tre norske ungdommer til Kambodsja og lot dem føle arbeidsforholdene på kroppen. >>>>>>>>


Fra global ulikhet til global rettferdighet 
Vil fattigdommen i verden forsvinne bare økonomien vokser raskt nok? Hvorfor fortsetter noen land å være lutfattige, selv om den rike verden bruker milliarder på utviklingshjelp hvert år?