Kompetansemål:
finne eksempler på ulike typer konflikter og menneskerettighetsbrudd og drøfte hva FN og andre internasjonale aktører kan gjøre


De fleste stater ser verdien av å samarbeide gjennom internasjonale statlige organisasjoner. I dette arbeidet står FN helt sentralt.
«Sammen for en bedre verden». Dette er grunntanken for FN.

Organisasjonen ble opprettet etter to ødeleggende verdenskriger, og har som sin første målsetning å spare kommende generasjoner fra å oppleve krigens grusomheter.  Andre hovedprinsipper for FN er å verne om alle menneskerettighetene.

FNs viktigste arbeidsområder.
FN er kjent for fredsbevaring, fredsbygging og humanitær hjelp. Men FN jobber også med bærekraftig utvikling, miljø og klima, og beskyttelse av flyktninger.
Les mer på FN sambandet.FN og Norge
FN er viktig for Norge, og Norge er en viktig bidragsyter til FN. Norge forsøker å bli valgt inn i FNs sikkerhetsråd for perioden 2021-22. Les mer her


Hvordan arbeider FNs sikkerhetsråd, og hva har de makt til å gjøre? I fire korte og konsise deler forklares Sikkerhetsrådets arbeid og maktområde. Video


FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Se alle mål og delmål her.


Flyktninger.
Det har ikke vært flere mennesker på flukt i verden siden andre verdenskrig. Men hva er egentlig en flyktning? Hvilke rettigheter har flyktninger, og hva gjør FN for å hjelpe dem?
Les mer om dette.

Aktuelle lenker:


Konflikter

Her finner du bakgrunn og beskrivelse av pågående konflikter og kriger i verden i dag, og om stedene der FNs fredsbevarende operasjoner er aktive.

  1. Beskriv konflikten: Bakgrunn og parter/aktører i konflikten
  2. FN’s rolle
  3. Norges engasjement
  4. Hva er situasjonen nå i dag?
  5. Løsninger?


Menneskerettigheter