Først og fremst er en godt formulert problemstilling et hjelpemiddel til å avgrense oppgaven og finne riktig informasjon. 

En problemstilling tar som regel utgangspunkt i et tema og er en formulering av et ”problem” som skal undersøkes eller kartlegges. Den bør være noe som gir ”blod på tann”, det vil si noe som er spennende, enkelt og såkalt fruktbart; mulig å gjennomføre. Problemstillingen bør være mest mulig avgrenset, presis, tydelig og spisset.

Før dere kommer til selve problemstillingen, er det lurt å kaste mange idéer ut i lufta og få fram ting dere vet fra før og kanskje noe dere lurer på innenfor det temaet dere trekker. Denne delen av prosessen kalles gjerne idémyldring eller brainstorm.

Det kan være lurt å formulere underspørsmål for seg selv:

  • Jeg lurer på hva…..er?
  • Jeg lurer på hvordan det har seg at…..?
  • Jeg lurer på hvorfor…..?
  • Jeg lurer på hva vi kan gjøre for å ….?

Faktaspørsmål
Gir grunnleggende begreper og informasjon.
Spørsmål: Hva / Hvor/ Hvem er…? Hvordan virker…?

Forklaringsspørsmål
Forklarer sammenhenger.
Spørsmål: Hvorfor er det slik at…?

Vurderingsspørsmål
Avdekker synspunkter og holdninger.
Spørsmål: Hva synes vi om…? Hvilken holdning har vi til…?

Handlingsspørsmål
Sporer til handling.
Spørsmål: Hva kan vi gjøre for å…?

En problemstilling kan også uttrykkes som en påstand, og så blir selve arbeidet å komme med argumenter for og imot denne påstanden.


Eksempler på temaer du kan trekke til eksamen.

Vi tar utgangspunkt i lærebokas kapitler:


Arbeidsoppgave i forbindelse med presentasjonsdelen til eksamen:

Velg et temaområde (kapittel) og lag en problemstilling. Når du lager problemstillingen bør du ta utgangspunkt i kompetansemålene som dekkes av temaet.

Lag et disposisjonsark for presentasjonen der du gir en oversikt over:

  1. Tema og problemstilling
  2. Kompetansemål som dekkes i presentasjonen
  3. Lag en disposisjon på presentasjonen der du svarer på problemstillingen.
  4. Kilder
  5. Deling: Vi deler dette på samarbeidsområdet i onenote.

Les mer: