Kompetansemål:
finne eksempler på ulike typer konflikter og menneskerettighetssbrudd og drøfte hva FN og andre aktører kan gjøre


Konflikter mellom land kan få store konsekvenser, og det å finne en løsning kan ta lang tid og kreve stor innsats. Ofte må en tredjepart inn i konflikten. Men hva slags konflikter er det egentlig vi har i det internasjonale samfunnet?  I verden i dag kan vi skille mellom fire hovedtyper av konflikter:

  • regionale konflikter
  • etniske konflikter
  • religiøse og ideologiske konflikter
  • økonomiske konflikter

Video og e-forelesning:


Oppgave 1: Krigen i Syria og Irak

Oppgave 2: Bør Norge delta i kampen mot IS?


Aktuelle lenker:


Oppgaver: