Norge er medlem av mange internasjonale organisasjoner – både regionale og globale, og mye av norsk utenrikspolitikk styres av samarbeidet innenfor disse organisasjonene. Viktige områder for Norge er arbeidet for fred, klima og fattigdomsbekjempelse.

  • Norge ønsker et globalt verdenssamfunn basert på aktive stater som respekterer internasjonal rett og de grunnleggende menneskerettighetene.
  • Norge skal være en tydelig fredsnasjon, og skal bidra til å forebygge, dempe og løse konflikter.
  • Norge skal også være en internasjonal pådriver for økonomisk utjevning mellom nord og sør.

Norge og FN


Norge og NATO

North Atlantic Treaty Organisation (NATO)

NATO er en forsvarsallianse med 29 medlemsland fra Europa og Nord-Amerika. Hvis et medlemsland blir angrepet, regnes det som et angrep på hele alliansen. Her er mer om bakgrunnen for hvorfor NATO ble opprettet, og hvordan dette samarbeidet fungerer. Se video

NATO (Den nordatlantiske traktats organisasjon) er en forsvarsallianse som bygger på Atlanterhavspakten, som ble undertegnet i Washington D.C 4. april 1949.

Norge har vært medlem av Nato siden alliansen ble etablert i 1949. Nato skal garantere medlemmenes sikkerhet, frihet og uavhengighet, samt fremme deres demokratiske verdier og institusjoner. Etter den kalde krigen har Nato blitt utvidet med en rekke land fra det tidligere Sentral- og Øst-Europa og utgjør i dag 28 medlemmer.

Alliansen ble dannet for å skape en motvekt til Sovjetunionens økende maktposisjon i Europa fra slutten av førtitallet. I paktens artikkel 5 slåes det fast at et væpnet angrep mot ett eller flere av medlemsstatene skal regnes som et angrep mot alle. Landene forplikter seg dermed til å forsvare de andre landene dersom noen blir angrepet. De senere årene har militær krigshåndtering utenfor de nordatlantiske territorier blitt en viktig del. Les mer om Samarbeidet i Nato (Regjeringen)


Aktuelle lenker: