UKE 34: Introduksjon av faget.

 • Presentasjon  av faget, læreboka, kompetansemål og bloggen.
 • Gjennomføring og bruk av digitale plattformer – Skoleportalen/Onedrive og OneNote.
 • Innledning/video – et begrepsfag – IntegrasjonUtviklingMakt

Presentasjon av artikler på bloggen.
Hver time skal to elever i samarbeid presentere en artikkel fra bloggen.
– 5 min – i onenote
– Knytte artikkelen til et kompetansemål i faget
– Hvilke nøkkelord – begreper? Hvem presenterer når?


UKE 35: Samfunnsfag og vitenskapelige tenkemåter (kap. 1)

 1. Perspektiver og samfunnsoppfatninger
 2. Sosialt system/struktur: Mikro/Meso/Makro
 3. Torsdag: Lese til side 18- Oppgaver 1-14 side 33 (onenote)
 4. Hva styrer atferd?
 5. Arv eller miljø? (Hjernevask)

Uke 36: Hel fagdag på mandag!

 1. Gjennomgang av PP kap 1.
 2. Gjennomgang av bloggsider:
 3. Behandle sammendraget
 4. Elever presenterer artikler fra bloggen
 5. Arbeid med og presentasjoner av samfunnsvitenskaplige tenkere

Uke  37 Arv og miljø


Uke 38: Samfunnsvitenskaplig metode (kap. 2)

 1. Artikler: Eva og Iris – Ivar Emil og Jan – Markus og Johanna –  Mia og Janne
 2. Introduksjon av metode
 3. Oppsummering – vurderingskriterier
 4. Teoriprøve torsdag 22. september.

Uke  39: Hel fagdag på mandag!


Uke 40: Høstferie


Uke 41: Metodeprosjekt

 • Vi jobber hele uka med spørreundersøkelsen
 • Innlevering av rapport: Mandag 31. oktober

Uke 42: Metodeprosjekt og Sosialisering (6 timer)

 • Mandag: Spørreundersøkelsen
 • Artikler: Ivar Emil – Lars og Ingrid Emilie – Maria og Mathias
 • DEL 2: Sosialisering
  • Kapittel 3: Hva er et samfunn: side 54-81
  • Pararbeid – Oppgaver

Uke 43: Kapittel 3: Hva er et samfunn (2 timer)

 • forts. oppgaver fra forrige uke
 • Artikler: Silje E. og Tobias

Uke 44: Kapittel 4: kommunikasjon og påvirkning (6 timer)

 • Bloggsider: Massemedier – Nye medier
 • Artikler: Fatima og Mari – Rikke og Silje – Ivar Emil
 • Innlevering av metoderapporten: Mandag 31. oktober

Uke 45: Hel fagdag på tirsdag 

 • Oppsummering av kap. 3: Refleksjon: side 85-87
 • Film: Kongen av Bastøy som et sosialt system
 • forts. kommunikasjon og påvirkning: Mediepåvirkning onenote – Video
 • Gruppearbeid om medier med presentasjoner

Uke 46: (6 timer)


Uke 47: (4 timer)


Uke 48: – 6 timer

Del 3 Kulturforståelse
– Kapittel 6: Hva er kultur? Læreboka side 128 – 150
Kulturell variasjon – side 132 —
Kulturelt mangfold side 139 —
 Kulturell globalisering side – side 134 —
Modernitet


Uke 49: – 4 timer


Uke 50: – ingen undervisning

Uke 51: Filmen Crash


Termin 2

 

Uke 2: Kapittel 7: Religion og samfunnsfag Læreboka: side 150 – 163

Uke 3-4: Del 4: PRODUKSJON OG ARBEID

 • Kapittel 8: Produksjon og samfunn – lange linjer
 • Kapittel 9: Næringsstruktur og sysselsetting
 • Kapittel 10: Hva kjennetegner vår måte å produsere på?