Kompetansemål:
diskutere kjennetegn på og årsaker til terrorisme

Terrorisme er bruk av vold, men hensikten er ikke først og fremst å ramme dem som faktisk blir utsatt for volden.

«Målet med terrorisme er å få oppmerksomhet om en sak, formidle et politisk eller religiøst budskap, eller å få innfridd spesifikke krav.

Det har vært vanskelig å komme frem til en entydig definisjon av hva begrepet terrorisme er. Likevel finnes det noen felles egenskaper ved det som betegnes som terrorisme:

Terrorisme er en handling som tar sikte på å sette fokus på en sak gjennom bruk av vold. Mye av hensikten bak handlingen er også å skape frykt hos befolkningen.

Målet med terrorisme er å få oppmerksomhet om en sak, formidle et politisk eller religiøst budskap, eller å få innfridd spesifikke krav. Terrorisme kan også ses på som en markering av politiske eller religiøse verdier. I dette ligger det at terroristene vil uttrykke en verdi med den handlingen de gjør. De vil markere hva de er imot, eller hva de selv står for.»

terror

Originator:
No originator
Usufruct:
Creative Commons license icon