Kompetansemål:
formulere en aktuell samfunnsfaglig problemstilling og skrive en drøftende tekst ved å bruke fagbegreper, variert kildetilfang og kildehenvisninger

bruke sammenfallende og motstridende informasjon fra statistikk til å drøfte en samfunnsfaglig problemstilling


svVi vil vise et eksempel på hvordan kildene på Samfunnsveven kan benyttes i arbeidet med å nå disse målene. Innledningsvis vil vi understreke at vi har valgt en av nesten uendelig mange mulige tilnærminger, men arbeidsopplegget gir en generell grunnoppskrift som kan brukes igjen og igjen.

Hvordan skal den ferdige teksten se ut?
Fagtekster fins i mange fasonger. Vi skal bygge en tekst med følgende komponenter:

 • Innledning
  • presentasjon av tema og problemstilling
  • definisjon av sentrale begreper
  • beskrivelse av fremgangsmåte
 • Hoveddel
  • Presentasjon av temaet og problemstillingen i lys av pensum/teori/historikk
  • Bruke denne presentasjonen til å formulere forventninger (hypoteser)
  • Teste hypotesene mot data
  • Presentere og kommentere resultatene
 • Konklusjon
  • Gjenta problemstillingen
  • Oppsummere hva en har gjort
  • Beskrive funnene (hva en har kommet fram til)

Les videre