Jobb, inntekt og fint hus bestemmer hvor stavangerfolk havner i samfunnshierarkiet.

Etter 40 år med velstandsvekst og høy sosial mobilitet i Stavanger kan det være god grunn til å spørre hvordan folk vurderer hverandres plass i samfunnshierarkiet.

Det har Merete Jonvik gjort i doktorgradsavhandlingen sin, som hun forsvarer tirsdag 8. desember ved Universitetet i Stavanger.

Undersøkelsen viser at det danner seg tydelige mønstre i hvordan folk oppfatter sosiale forskjeller og hvordan de sosiale forskjellene vektlegges. Hvor du står i samfunnspyramiden avgjør hva du vektlegger som viktig, ifølge Jonvik.


Les hele saken og svar på spørsmålene.

  1. Hva er det undersøkelsen avdekker?
  2. Hva er det Stavangerfolk anser som viktig når de skal plassere hverandre?
  3. Hvilken metode er brukt for å komme frem til resultatene?
  4. Hva anses som essensielle goder i Stavanger?