Forskjellene i levekår og livskvalitet blant norske ungdommer henger tett sammen med foreldrenes sosiale og økonomiske status.

Det går frem av nye analyser fra Ungdata-undersøkelsen.

– Vi tenker gjerne på Norge som et land med små sosiale forskjeller der de fleste har mer eller mindre de samme oppvekstbetingelsene, men disse analysene tegner et annet bilde, sier forsker Anders Bakken ved NOVA på Høgskolen i Oslo og Akershus.

Forskerne har undersøkt hva familiens økonomiske og sosiale ressurser betyr for ungdommenes livssituasjon og levekår på en rekke områder.


Les hele saken og svar på følgende spørsmål:

  1. Fortell kort om kildene Ungdata og Nova.
  2. Hvordan måles sosioøkonomisk status?
  3. Gi et kort sammendrag av forskjellene undersøkelsen avdekker.
  4. Hva menes med «trappetrinnsmønstre»
  5. Hvordan kan vi utjevne forskjellene som dokumenteres? Hvilke tiltak?