Når vi skal sammenligne kulturer, er det først og fremst nødvendig og bestemme hva som skal sammenlignes.

  • Er det familieliv, politiske strukturer, sosialiseringformer eller teknologi?
  • Betydningen av religion eller graden av demokrati?

Vi sammenligner følgende områder

  • Produksjon og arbeid
  • Politikk og sosial kontroll
  • Familie og slektskap
  • Religion

Se presentasjonPREZI