Aldri før har foreldre vært mer involvert i barnas idrettsaktiviteter. Det handler om mer enn sportsinteresse. Idretten har blitt en arena for utøvelse av foreldrerollen.

Da forskere intervjuet foreldre til niendeklassinger om hvordan det var å være foreldre til ungdommer i dag, ble de overrasket over hvor viktig idrett var for dem og hvor mye de stilte opp.

‒ Situasjonen foreldrene beskrev, var temmelig forskjellig fra hvordan ting var når jeg vokste opp og drev med organisert idrett. Da var det få foreldre å se på idrettsbanen – bortsett fra de som var trenere og lagledere. Idretten var et sted for ungdommer, forteller forsker Kari Stefansen fra NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Tradisjonelt har idrettssosiologer vært opptatt av hvordan foreldre kan hjelpe barna til å bli gode i idrett.

‒ Vi har vært mer opptatt av å se på hvorfor idretten har blitt så sentral i det moderne foreldreprosjektet, og hva slags samfunnstrekk dette fenomenet er koplet til, forteller medforsker Ingrid Smette.

Les hele saken