De fleste likestillingsutfordringene i Norge skyldes mannsdominans, men når det gjelder utdanningsnivå, er det kvinner som løper fra. Kvinner har langt høyere utdanningsnivå enn menn. Kvinnedominansen i utdanningsnivå resulterer imidlertid ikke i et mindre kjønnsdelt arbeidsmarked.