Min klassereise har gjort både vondt og godt for kropp og sjel. Og nå, i andre enden av klassereisen, vet jeg sannelig ikke lenger hvem det er som representerer de fattigste?

Det var en av mine første dager på Universitetet i Oslo, vinteren 2006. Jeg var 21 år, forvirret og forventningsfull. Jeg hadde en venn fra ungdomstiden som hadde studert et par år og møtte han og vennene hans til lunsj. I lunsjen satt de og diskuterte hva slags propaganda avisene formidlet; Dagsavisen, Klassekampen, Morgenbladet, hvilke ideer er det som egentlig ligger bakenfor det de setter på trykk, lød problemstillingen.

Les hele saken


Oppgaver:

  1. Hva slags hjem kommer Malin fra?
  2. Hvilket yrke har hun?
  3. Gjenfortell Malins klassereise. Hvordan var den? Hva var vanskelig?
  4. På hvilken måte kritiserer hun middelklassen?
  5. Hva skriver Malin om «sosial mobilitet»?
  6. Og hva skriver hun om Fremskrittspartiet, sosialismen og arbeiderklassen?
  7. Hva er budskapet i teksten? Diskuter budskapet.
  8. Drøft om det er lett eller vanskelig å gjøre en klassereise i dagens Norge. Hva er det som gjør klassereisen lett/vanskelig?