– Språk er viktig, men det er ikke alt. De ansattes kulturforståelse er avgjørende på flerkulturelle arbeidsplasser, blant annet for å forhindre ulykker, sier Iwona Kilanowska i BNL.

– Norge er et lite land, og vi har ikke så lang tradisjon for arbeidsinnvandring og flerkulturelle arbeidsplasser. Til sammenlikning med for eksempel USA, eller Kanada hvor dette er en grunnmur i arbeidslivet, sier Iwona Kilanowska, rådgiver i Byggenæringens Landsforening (BNL).

Hun viser til at arbeidsinnvandringen de siste ti årene har ført over 160.000 mennesker fra Europa til Norge. I den utførende delen av byggenæringen er i dag hver tredje person av utenlandsk opprinnelse. Kilanowska jobber med HMS, arbeidsliv og forhandlinger og har blant annet studert norsk ved universitetet i Gdansk. Hun kom til Norge fra Polen i 2004. Forrige uke gjestet hun NHOs HR-dag og snakket om kulturforskjeller i arbeidslivet.