Å dele folk inn i oss og dem, på bakgrunn av rase, religion eller etnisitet, er en oppskrift på hat og mistenksomhet. Det visste vi en gang i denne delen av verden, men noen av oss har visst glemt det.

«Som folk flest» var tittelen på en bok av Nils Christie, som handlet om lovbrytere. Han forsøkte å formidle at skurkene var deg og meg. Du og jeg kunne ha endt i samme situasjon som de som havner på skråplanet og i fengsel.

Christies prosjekt som kriminolog var dypt humanistisk. Han ønsket å skape forbindelser, empati og identifikasjon mellom mennesker, ikke grenser, mistenksomhet og avstand.

Jeg kommer stadig i tanker om Nils Christie, ikke bare fordi han forlot oss så plutselig i fjor, men også fordi: