Kompetansemål:
– gjøre rede for organisasjonsteorier og bruke teoriene til å vurdere kjennetegn ved et godt arbeidsmiljø
-gjøre rede for årsaker til utviklingen av kunnskaps- og informasjonssamfunnet og diskutere virkninger av denne utviklingen for individ og samfunn


Arbeidslivet er i stadig endring. Begreper som automatisering, spesialisering og arbeidsdeling blir brukt for å beskrive vår måte å produsere.

Det nye arbeidslivet krever i større grad enn før en serviceinnstilling og anerkjennelse av brukernes kunnskap, innsikt og ønsker. I tillegg må en kunne samarbeide med flere personer for å løse arbeidsoppgavene, som er i stadig endring.

  • Ulike produksjonsmåter etterspør ulike ferdigheter (jeger og sanker, bonde, industriarbeider, informasjonssamfunn).
  • Industri er i stor grad flyttet til lavkostland.
  • I Norge arbeider stadig flere innen helse og omsorg, utdanning og informasjonsteknologi.
  • Vi har i dag en masseutdanning, andelen som tar høyere utdanning har steget kraftig de siste tiårene.

Organisasjonsteorier og arbeidsmiljø

Ulike organisasjonsmodeller baserer seg på ulike måter å organisere arbeid og ledelse på:

  1. New Public Management (Wikipedia)
  2. Human relations
  3. Ny-institusjonell
  4. Scientific Management

NDLA: Animasjon om organisasjonsteorier


Lenker: