Mangfold er et læreverk med en aktivitetsorientert tilnærming der begrepene er et viktig grunnlag for læring av faget.

Boka har oppdatert fagstoff som omfatter blant annet debatten om arv og miljø og nye teorier om sosiale fenomener. Oppgavene i læreverket prøver både kunnskap, metodisk tenkning og fantasi. En egen læreplanveiviser i hver hoveddel synliggjør kompetansemålene.

  • Debatten om arv og miljø er innarbeidet under ulike teorier om sosial atferd.
  • Nye teorier og eksempler på sosiale fenomener; regionalt, nasjonalt og globalt.
  • Kompetansemålene er bedre synliggjort med en egen læreplanveiviser i hver hoveddel.
  • Oppdaterte oppgaver som prøver både kunnskap, metodisk tenkning og fantasi.
  • Sosiologiske og sosialantropologiske nøkkelbegreper bak i boka

 

Elevnettstedet ligger åpent.
Vi håper at elever og lærere vil ha glede og nytte av nettstedet. Har du kommentarer til læreboka eller nettstedet, vil vi gjerne høre fra deg. Klikk på «Kontakt oss» under.

http://www.mangfold.cappelendamm.no/


Andre lærebøker:

verk_2153_folk-sosiologiogsosialantropologiLæreverket FOLK dekker faget sosiologi og sosialantropologi på programområdet politikk, individ og samfunn i studiespesialiserende utdanningsprogram. 

Forfattere er Marit Dalen og Thomas Hylland Eriksen. Folk elevressurs er et supplement til læreboka, men kan også brukes uavhengig av læreverk. Gå til sidene.


Individ og fellesskap
1. Sosiologi og sosialantropologi

2. Hva er et sosialt system?
3 Hva styrer menneskelig atferd?
4. Hvordan får vi kunnskap om samfunnet?
5. Sosialisering
6. Sosiale avvik
7. Sosialisering – informasjonssamfunnet
8. Sosialisering – familien
9. Sosialisering – utdanning
10. Kultur og samfunn
11. Kultur i endring
12. Religion i samfunnet
13. Samfunn og produksjon
14. Mennesker i arbeid
15. Arbeidsliv i Norge
16. Sosial ulikhet
17. Sosial ulikhet i Norge