WampServer

For å opprette en lokal tjener på egen maskin benytter boka programmet WampServer. Det finnes et tilsvarende program for Mac-brukere (MAMP). WampServer kan by på noen utfordringer ved installasjon og oppstart.


MySQL Workbench

Database-Synchronization-and-Revisioning-with-MySQL-3I kapitlene om databaser blir gratisprogrammet MySQL Workbench brukt. Skjermbildene i boka er fra versjon 6.3. Dersom framgangsmåtene som er beskrevet i boka endres i nye versjoner av programmet, vil du finne en oversikt over endringene på elevnettstedet

Lenker til workbench: