De fleste kaller det tradisjon når fedre følger døtre opp kirkegulvet, og gir henne til ektemannen. Men undertrykkende når muslimske kvinner velger å bruke hijab.

Les teksten i lenka og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hva betyr tittelen – og hvor er den hentet fra?
  2. Hvilken norsk tradisjon er det Berit Aalborg skriver om? Og hvor gammel er den?
  3. Hva mener professor ved Teologisk fakultet Hallgeir Elstad om denne tradisjonen?
  4. Hvilket syn har Aalborg på tradisjonen?
  5. Og hva tenker du om den?
  6. Hva tenker du om å sammenligne de to tradisjonene som sammenlignes i artikkelen? Grunngi ditt standpunkt.
  7. Diskuter i klassen om de er sammenlignbare eller ikke.