HyperText Markup Language (HTML, hypertekstmarkeringsspråk) er et markeringsspråk for formatering av nettsider med hypertekst og annen informasjon som kan vises i en nettleser.

HTML er altså et markeringsspråk som brukes til å markere deler av et dokument, og dette gir mulighet til å klikke videre til et annet sted i samme dokumentet eller til et annet dokument, altså surfe på nettet.

HTML er et språk som brukes til å publisere nettside på informasjonskanale World Wide Web, som er en del av internett. Det er viktig å forstå at HTML ikke definerer utseende, men struktur. For å definere utseendet bruker man CSS.


Læreboka: 5 HTML og CSS – en introduksjon

  • Kap. 5.2a HTML elementer (avsnitt og linjeskift)
  • Kap. 5.2b HTML elementer (overskrifter)
  • Kap. 5.3 og 5.4 Tekst og bakgrunnsfarge
  • Kap. 5.5 Overskrifter