Hente informasjon fra databaser

Kap. 16.1 og 16.2 Hente ut fra én tabell i MySQL Workbench
Video som viser hvordan vi kan kjøre en enkel SELECT-spørring i MySQL Workbench.

Kap. 16.3 Flere muligheter med SELECT
Video som viser hvordan vi kan sortere og hente ut utvalg med SELECT-spørringer (i 02).

Kap. 16.4a Lage et resultat (uten formatering)
Video som viser hvordan vi kan skrive ut et resultat fra en SELECT-spørring på en nettside.

Kap. 16.4b Lage et resultat (som en enkel liste)
Video som viser hvordan vi kan skrive ut et resultat fra en SELECT-spørring i en liste.

Kap. 16.4c Lage et resultat (i en tabell)
Video som viser hvordan vi kan skrive ut et resultat fra en SELECT-spørring i en tabell.

Kap. 16.4d Lage et resultat (på annen måte)
Video som viser alternativer for hvordan vi kan skrive ut et resultat fra en SELECT-spørring.