http://www.lokus.no/open/informasjonsteknologi_1/Koble-til-database-fra-PHP