Sette informasjon inn i databaser (INSERT)

Kap. 17.1 Sette inn i en tabell
Video som viser hvordan vi kan sette inn informasjon i en tabell i en database.


Kap. 17.2 Bruke et skjema for å sette inn verdier
Video som viser hvordan vi kan bruke et skjema for å sette inn informasjon i en tabell i en database.


Kap. 17.3 Sette inn i en tabell med fremmednøkler
Video som viser hvordan vi kan sette inn informasjon i en tabell med fremmednøkler.