8 Sidelayout med CSS

Kap. 8.1 div-elementet og CSS-klasser
Video som viser hvordan vi kan bruke klasser for å gi like elementer ulikt utseende.


Kap. 8.2 CSS flexbox
Video som introduserer hvordan vi kan bruke flexbox til å plassere elementer.


Kap. 8.3 Layout med vannrett meny
Video som viser hvordan vi kan lage layout med vannrett meny.


Kap. 8.4 Layout med loddrett meny
Video som viser hvordan vi kan lage layout med horisontal meny.